Urban Governance and Social Innovation

Project Resilio levert 1 hectare aan slimme blauwgroene daken op

6 mrt 2019 17:00 | Urban Governance

Vier Amsterdamse wijken (Bellamybuurt, Geuzenveld, Oosterpark en Kattenburg) met sociale huurwoningen krijgen vanaf 2019 slimme blauwgroene polderdaken. Dit zijn daken die het regenwater kunnen opvangen en vasthouden en het in tijden van droogte gebruiken voor het onderhoud van de begroeiing en ter verkoeling van de wijk. Dit netwerk van polderdaken is voorzien van sturingstechniek en sensoren en kan anticiperen op weersvoorspellingen. Met het project Resilio onderscheidt Amsterdam zich met deze innovatieve daktechniek, die voor het eerst op grotere schaal in een smart grid toegepast wordt. De HvA draagt op verschillende manieren bij aan dit project.

Governance

Hoe organiseer je een eindproduct dat alle betrokkenen bij het project tevreden stemt? Onder leiding van lector Willem van Winden kijken onderzoekers van Urban Management hoe dat op andere plaatsen al is gedaan en brengen zij de organisatie en randvoorwaarden voor succesvolle realisatie en opschaling van groen blauwe daken in kaart. Ook gaan de onderzoekers om tafel met alle betrokkenen om tot goede afspraken te komen over de verantwoordelijkheden. Belangrijk is dat de betrokkenen elkaars taal spreken, want er zitten bijvoorbeeld technici en beleidsbepalers tussen, maar ook burgers die geen idee hebben waar het over gaat.

Impact op de stad

Onder leiding van lector Jeroen Kluck zullen onderzoekers van Urban Technlogy zich buigen over het effect van groen-blauwe daken op de stad. Er wordt met veel belangstelling gekeken naar de mogelijke positieve effecten van groen-blauwe daken op hittestress, leefbaarheid, waterafvoer, luchtzuiverheid, zeker nu we in dit project meerdere aaneengesloten daken blauw–groen maken.