Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Urban Management doet mee aan Brave New Learning

25 jan 2019 16:00 | Urban Governance

Tijdens de Brave New Learning conferentie op 11 en 12 februari in de OBA gaan internationale onderwijsprofessionals, kennisinstellingen, studenten, beleidsmakers en innovatieve bedrijven gezamenlijk aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag hoe de toekomst van leren eruit moet zien. HvA-onderzoekers geven onder leiding van Elke van der Heijden op 11 februari een workshop over living lab House of Skills en op 12 februari zal Stan Majoor, directeur van HvA-speerpunt Urban Management, spreken tijdens het plenaire gedeelte.

Via een interactieve workshop nodigen HvA-onderzoekers deelnemers uit om door middel van een spel een customer journey te ontwikkelen voor een typische klant van House of Skills. Er wordt gewerkt met een set van vier klantprofielen die van elkaar verschillen in sociale zekerheid, werkervaring, opleiding en persoonlijke eigenschappen. Daarnaast is er een product en dienst catalogus. De interactie tussen klant, het product en het dienstenpakket wordt uitgewerkt als klantreis waarbij zowel het klantprofiel als de diensten worden besproken en verbeterd.

Living lab House of Skills is een publiek-private samenwerking: Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt te transformeren naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt, waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is. HvA- speerpunt Urban Management is samen met de gemeente Amsterdam een van de trekkers van het House of Skills.

Lees meer over Brave New Learning, de sprekers en schrijf je in.