Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Werken aan vertrouwen in de K-buurt

12 nov 2018 15:58 | Urban Governance

Het fundament voor bouwen aan en in de buurt is vertrouwen tussen bewoners en de gemeente. Dit vertrouwen was in de K-buurt in Zuidoost aan beide kanten broos en is in de afgelopen twee jaar verder afgebrokkeld.

Aanleiding hiervoor was een duidelijk verschil van inzicht tussen bewoners en de gemeente over de wijze waarop de participatie van bewoners bij de herontwikkeling van hun buurt vormgegeven zou moeten worden. Om in het vervolg tot betere samenwerking te komen moet een basaal niveau van wederzijds vertrouwen aanwezig zijn. Dat kan al werkende weg groeien, maar betrokken partijen zullen ook moeten werken aan het herstel van vertrouwen.

Dit is een van de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek dat HvA/Urban Management in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd naar de participatie van bewoners bij het opstellen van het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de K-buurt. Dit participatieproces liep van eind november 2016 tot maart 2018 en eindigde, behalve met een plan, ook met een participatiestaking door de bewoners. Deze actie was voor de gemeente aanleiding om de HvA te vragen het proces te evalueren.

De herontwikkeling van de K-buurt is door de economische crisis bijna tien jaar stil komen te liggen. Eind 2016 werd de draad weer opgepakt. In de tussenliggende jaren was de buurt wel veranderd. Bij de start van het project, twee jaar geleden, is hiermee volgens betrokken bewoners te weinig rekening gehouden. Om een valse start te voorkomen zou, zo is een andere aanbeveling, aan het begin meer ruimte moeten komen in het planproces van de gemeente om eerder vastgestelde visies bij te stellen. Tijdens het proces zouden burgers ook meer de ruimte kunnen krijgen om, met ondersteuning, tot eigen stedenbouwkundige scenario’s te komen.

Behalve HvA/Urban Management heeft ook de UvA onderzoek gedaan naar de participatie in de K-buurt. Beide rapportages zijn op 6 november met bewoners, ambtenaren en het stadsdeelbestuur van Zuidoost besproken. Het resultaat van deze bespreking is dat bewoners en gemeente naar een nieuwe wijze van samenwerking gaan zoeken waarin meer ruimte is voor inbreng van bewoners.

Lees hier het volledige rapport of bekijk het interview met Harko van den Hende op AT5.