Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Buurtcirkels: Brug naar de buurt?

20 jun 2018 15:00 | Urban Governance

Urban Management, Stedelijk Sociaal Werken, HVO Querido en Cordaan zetten de komende anderhalf jaar Buurtcirkels op en maken ze onderwerp van onderzoek. Dinsdag 12 juni vond de startbijeenkomst plaats. Onderzoeker en dagvoorzitter Eelco van Wijk: 'Heeft iedereen in de zaal inmiddels een vaag idee wat een Buurtcirkel eigenlijk is?'

Sociaal netwerk

In een Buurtcirkel ondersteunen 8-12 buurtbewoners, al dan niet met een psychische kwetsbaarheid, elkaar in een sociaal netwerk. Deelnemers komen wekelijks bijeen en worden hierin ondersteund door een coach en een vrijwilliger. Onderzoeker Max Huber: ‘Hoe werken Buurtcirkels? Worden deelnemers er gelukkiger van? En hoe zit het met de invloed van de buurt? Daar proberen we de komende anderhalf jaar via onderzoek inzicht in te krijgen. Ook is de bestuurlijke inbedding van de Buurtcirkel onderwerp van onderzoek. Wat voor invloed heeft het netwerk van formele en informele organisaties?’

Hendrik meldde zich oorspronkelijk aan als deelnemer bij Buurtcirkel Oost. Al snel kreeg hij van Ferry, de Buurtcirkelcoach, kleine klusjes toegeworpen. Hierdoor groeide hij op een natuurlijke manier uit tot vrijwilliger van de Buurtcirkel. Hendrik: ‘Een Buurtcirkel is een bijeenkomst voor mensen die niet weten wat ze moeten of wat ze willen. Zelf heb ik het niet nodig. Ik heb het druk zat.’ Volgens Hendrik is het belangrijk dat de deelnemers van de Buurtcirkel ook in die buurt wonen. ‘Als iemand uit Noord in Oost rondloopt, geeft dat gedoe. Die roept om de haverklap: ‘Ikke niet weet!’ Alhoewel Hendrik de kans om coach Ferry ooit op te volgen niet uitsluit, wil hij voorlopig niet meedoen aan de coach-vergaderingen bij HVO Querido. ‘Dat is me allemaal net te hoog. Eigenlijk hoor ik gewoon bij de groep.’

Projectleider Freek (Pameijer/+5) verwoordt het als volgt: ‘Een Buurtcirkel is vangnet en trampoline ineen. Het vangt mensen op in tijden van nood, maar kan er ook voor zorgen dat mensen boven zichzelf uitstijgen.’ ‘Buurtcirkels, vult Muriël van HVO-Querido aan, sluiten aan bij de beweging naar de wijk toe. De blik naar buiten. Mensen gaan steeds zelfstandiger wonen en daar passen Buurtcirkels goed bij. In eerste instantie gaat het om het maken van onderling contact, daarna de brug naar de buurt.’ Volgens buurtcirkelcoach Ferry ligt de regie bij de groep. ‘De groep bepaalt wat we die dag gaan doen. Soms mediteren we of praten we over gemeenschappelijke ziektebeelden. Als het even kan, gaan we op stap, de wijk in. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Buurtcirkel Oost uitgroeit tot een volledig zelfstandig sociaal netwerk. Dan doe ik als coach een stapje terug en kom ik alleen nog langs als bezoeker.’

De uitvoering van het onderzoeksproject Buurtcirkels ligt in handen van de lectoraten Stedelijk Sociaal Werken en Management van Cultuurverandering en valt onder het speerpunt Urban Management, in samenwerking met Cordaan, HVO Querido en de Gemeente Amsterdam. Meer weten over dit project? Stuur een mail naar e.g.van.wijk2@hva.nl. Lees hier meer over ons onderzoek.