Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Mutualising Public Service provision

10 sep 2012 16:53 | Afdeling Communicatie

Volgende week presenteert Dr. Philip M. Karré, docent bij Urban Management, bijgevoegde paper over innovatieve organisatievormen in de publieke dienstverlening bij het jaarlijkse congres van de European Group of Public Administration (EGPA) in Bergen (Noorwegen). Hij gaat in op de vraag of in tijden van governance en de economische en financiële crisis nieuwe, hybride organisatievormen een uitkomst kunnen bieden, die gebruikers (burgers) en uitvoerders (professionals) meer zeggenschap geven in welke publieke diensten worden aangeboden en hoe dat gebeurt.

Hij doet dat door met name naar het Verenigd Koninkrijk te kijken, waar deze discussie (als deel van de Big Society) al ver gevoerd is en de overheid al veel zeggenschap af heeft gestaan. In Nederland (met zijn 'gulzig bestuur') zijn we nog lang niet zo ver. Daar heb je weliswaar ook interessante voorbeelden van nieuwe organisatievormen, zoals de wijkondernemingen (trusts), maar in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk is de Nederlandse overheid erg huiverig om ook echt zeggenschap af te staan. Burgers mogen weliswaar meepraten en krijgen zakgeld om leuke dingen mee te doen, maar er vindt geen overdracht plaats van assets en verantwoordelijkheid. Er is hier dus nauwelijks sprake van overlaten en toevertrouwen, maar de vraag is hoe lang dit standpunt nog is vol te houden. De ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk schetsen een interessant perspectief van hoe het anders kan.

Lees hier bijgevoegde paper