HvA United

HvA helpt City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Centre of Expertise Urban Technology draagt met inhoudelijke expertise bij aan circulaire transitie

15 dec 2020 09:20 | Urban Technology

Een aantal steden, provincies, private partijen en kennisinstellingen slaat samen met het Rijk de handen ineen om de gezamenlijke ambities rond duurzaam bouwen kracht bij te zetten in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Eén van de drie deelnemende kennisinstellingen is de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het HvA Centre of Expertise Urban Technology draagt met inhoudelijke expertise en praktijkgericht onderzoek bij aan het versnellen van deze transitie in de bouw.

‘We kijken uit naar het werken aan de City Deal’, zegt Andrea Haker, programmamanager van het Centre of Expertise. ‘Bij Urban Technology hebben we kennis en ervaring op het vlak van zowel de circulaire transitie als het bouwen en ontwerpen van duurzame, toekomstbestendige steden. Juist in de verbinding van beide expertises zit de toegevoegde waarde van het Centre of Expertise. Bovendien biedt de City Deal een impuls om nieuw ontwikkelde kennis en inzichten op dit onderwerp direct in te brengen bij de HvA-opleidingen, om zo de studenten op te leiden tot de professionals van morgen die zo hard nodig zijn om de transitie te versnellen.’

Onderzoeksgroep Circulair bouwen

‘We staan in de bouw aan de vooravond van een ‘bio-based’ revolutie. Het wordt een fascinerende tijd’, vertelt HvA-hoofddocent Circulair bouwen Ed Melet. ‘Eén van onze onderzoeken richt zich op de circulaire energietransitie van woningen. Hierbij kijken we naar de degeneratie van bio-based isolatiematerialen. Daarnaast onderzoeken we hoe demontabele gebouwen tijdloos gemaakt kunnen worden. Dat klinkt paradoxaal, maar we willen gebouwen maken die in theorie heel lang functioneel kunnen blijven, maar toch demontabel zijn. Op deze manier zijn de materialen op een goede manier te hergebruiken. Hiervoor moeten nieuwe bouwconcepten worden ontwikkeld, wat natuurlijk perfect binnen de kaders van de City Deal past.’

Duurzaamheidswinst

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij in 2030 het primaire grondstofgebruik met de helft is afgenomen; de CO2-uitstoot moet in 2030 met 49 procent gedaald zijn ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd kent ons land een enorme bouwopgave: een miljoen nieuwe woningen in de komende jaren, om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen.

Deze twee opgaven kunnen elkaar versterken als ze in samenhang worden opgepakt. Doordat de bouwsector 40% van alle grondstoffen verbruikt en 40% van de nationale CO2-uitstoot veroorzaakt, is door slim circulair en conceptueel bouwen duurzaamheidswinst te behalen. Zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van woningen. Sterker nog, het bouwtempo kan omhoog gaan terwijl de klimaatambities versneld gehaald worden.

Drijvende kracht circulaire economie

De ambitie van de partners van de City Deal is van de bouwsector een drijvende kracht maken voor de circulaire economie. De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop we bouwen en de materialen waarméé we bouwen. De City Deal wil laten zien dat circulair en conceptueel bouwen kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwagenda, mede door de grote hoeveelheid aan innovaties in bouwproducten en processen die dit met zich meebrengt. Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met verschillende bouwsystemen, waarbij demontabel en biobased bouwen centraal staan. En ze gaan ook op zoek naar nieuwe waarderingsmethoden, om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Door de brede vertegenwoordiging van partijen in de deal kunnen ambities beter worden uitgelijnd. Zo draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad.

Meer lezen

  • Meer over deze City Deal: AgendaStad.nl

  • City Deals zijn een thematische samenwerking tussen gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties waarin op basis van gelijkwaardigheid gewerkt wordt aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Lees meer over City Deals.

  • Urban Technology-lectoraat Circulair ontwerpen en ondernemen

  • Urban Technology-hoofddocentschap Circulair bouwen

  • Urban Technology-lectoraat Bouwtransformatie

Centre of Expertise Urban Technology

Het Centre of Expertise Urban Technology van de HvA draait om de belangrijke opgaven voor de stad, namelijk het toewerken naar circulaire, competitieve en leefbare steden. Vier thema’s staan centraal: Energietransitie, Circulaire stad, Designing Future Cities en Connectiviteit/Mobiliteit. Als Centre of Expertise van de Faculteit Techniek fungeert Urban Technology als linking pin tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.