Top 5 best gelezen publicaties 2020

De best gelezen publicaties van Centre of Expertise Urban Technology

18 dec 2020 09:54 | Urban Technology

Van een nieuwe bestemming voor textielafval tot het hittebestendig (her)inrichten van de buitenruimte. Onderzoekers van Centre of Expertise Urban Technology (HvA) publiceren regelmatig onderzoeksresultaten en oplossingen voor duurzame, leefbare en economisch sterke steden van de toekomst in adviesrapporten en wetenschappelijke tijdschriften. Dat doen zij veelal in samenwerking met gemeenten en andere partners uit de beroepspraktijk. Wat waren de best gelezen publicaties van 2020?

Gemeenten stonden voor de uitdaging om vanaf 2020 de (her)inrichting van straten en (woon)wijken hittebestendig te maken. Nu het klimaat verandert en het steeds heter wordt, is het leven in de stad namelijk steeds vaker onaangenaam. Dat heeft gevolgen voor vele aspecten van ons leven. Die noodzaak zien wij ook terug in de best gelezen publicaties van dit jaar. Het adviesrapport ‘Een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte’ van onderzoeksgroep De klimaatbestendige stad biedt gemeenten een hands-on document om het hittebestendig (her)inrichten van straten en wijken te realiseren (nr 1). Dat rapport is een doorontwikkeling van een eerdere publicatie van dezelfde onderzoeksgroep, die we ook in de lijst terugzien: ‘Voorbeeldenboek klimaatbestendige stadsinrichting’ (nr 3).

Verder krijgen circulaire ambities ook aandacht in 2020 met de publicatie ‘Recurf-UP!’ (nr 2). De HvA onderzocht nieuwe mogelijkheden om afgedankt textiel te recyclen én te upcylen tot een volwaardig designproduct dat gekocht en gebruikt kan worden. Met andere woorden: hoe kun je reststromen zo bewerken dat ze meer waard worden in plaats van minder?

Daarnaast was Food dit jaar in tijden van de coronacrisis ook een belangrijk thema. Zowel op economisch, sociaal als logistiek niveau heeft Food een grote impact op onze samenleving. En door het toenemend aantal monden in Nederland, die steeds meer en gevarieerd eten, wordt deze impact groter. In het rapport ‘Horecadistributie Amsterdam: Op Weg Naar Lege Borden En Volle Straten’ wordt vanuit een analyse van de Nederlandse Agri & Food Sector oplossingsrichtingen voor een slimmere en schonere horecadistributie voor Amsterdam en de Metropool Regio Amsterdam ontwikkeld (nr 4). Zojuist heeft diezelfde onderzoeksgroep een nieuwe publicatie uitgebracht, omtrent een pilot in slimme horecalogistiek tijdens de afsluiting van de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam en de coronacrisis: ‘"Never waste a good crisis"’.

Tenslotte zocht de HvA naar de verbinding tussen fysiek en sociaal in ‘Kansen en bouwstenen voor de Rechte H-buurt in Amsterdam Zuidoost’ (nr 5). Aan de hand van verschillende scenario’s verkende de onderzoeksgroep hoe de leefbaarheid en de verduurzaming van de Rechte H-buurt verbeterd kan worden. Daar werd een gevoelskaart voor gebruikt, die signalen, sferen, trends en ontwikkelingen op het snijvlak van de fysieke omgeving en de sociale leefkwaliteit bundelt. Hetzelfde werk pastte de onderzoeksgroep recent toe in het Reigersbos: ‘Kansen en bouwstenen voor Reigersbos in A'dam Zuidoost’. Beide projecten zijn onderdeel van de Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten , waarin de gemeente inzet op de structurele versterking van Amsterdamse wijken die een stapeling van ruimtelijke sociale, economische en culturele vraagstukken kennen.

Top 5 best gelezen publicaties:

1. Een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte

2. Recurf-UP!

3. Voorbeeldenboek klimaatbestendige stadsinrichting

4. Horecadistributie Amsterdam: Op Weg Naar Lege Borden En Volle Straten

5. Kansen en bouwstenen voor de Rechte H-buurt in Amsterdam Zuidoost

Centre of Expertise Urban Technology

Het Centre of Expertise Urban Technology van de HvA draait om de belangrijke opgaven voor de stad, namelijk het toewerken naar circulaire, competitieve en leefbare steden. Vier thema’s staan centraal: Energietransitie, Circulaire transitie, Designing Future Cities en Connectiviteit/Mobiliteit. Als Centre of Expertise van de Faculteit Techniek fungeert Urban Technology als linking pin tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.