Top 10 best gelezen nieuws 2020

De best gelezen nieuwsberichten van Centre of Expertise Urban Technology

17 dec 2020 09:39 | Urban Technology

Van hittebestendige maatregelen in de stad tot een duurzame aanpak voor het bevoorraden van HvA- en UvA-gebouwen. Samen met partners uit de praktijk realiseert Centre of Expertise Urban Technology (HvA) oplossingen voor duurzame, leefbare en economisch sterke steden van de toekomst. Verhalen over het onderzoek en de onderzoeksmethoden, publicaties en overige ontwikkelingen verspreiden we via de website. Wat was het best gelezen nieuws van 2020?

December: tijd voor lijstjes en een terugblik. 2020 was een jaar waarin we wederom te maken kregen met extreme weersomstandigheden. Naast extra hitte en droogte ervaarden we ook intensievere regenval. Wij zien deze belangrijke ontwikkelingen ook weerspiegelen in het best gelezen nieuws. Van het gebruik van hittekaarten (nr 1) tot adviesrapporten voor gemeenten om straten en wijken hittebestendig te maken (nr 2) en regenwater te bergen (nr 8). Dit jaar zijn zowel het project De hittebestendige stad (over steden hittebestendig (her)inrichten) als De infiltrerende stad (over waterberging onder de grond) succesvol afgerond. De eindresultaten en rapporten die daaruit zijn voortgekomen, helpen gemeenten hands-on om te gaan met het veranderende klimaat.

Leuk nieuws voor 2021: De infiltrerende stad gaat komend jaar door met haar onderzoek middels een RAAK-publiek-subsidie van Regieorgaan SIA, met een focus op waterberging onder stedelijke wegen! En vergeet niet het blauw-groene HvA-dak van het internationale RESILIO-project, dat komende jaren als proeftuin dient voor meer biodiversiteit in de stad, ons beschermt tegen al te grote hitte en overtollig water na fikse regenbuien opvangt en reguleert (nr 10).

Daarnaast is het thema circulariteit populair. Naast goed gelezen nieuws over een tweede leven geven aan afgedankte producten en materialen (zo maakte een student van een oude kinderwagen een zeepkist - nr 3), ronde Inge Oskam, lector Circulair ontwerpen en ondernemen, dit jaar haar proefschrift af over duurzame bedrijfsmodellen in de circulaire economie (niet in de lijst). Ook heeft Urban Technology met een groep organisaties uit Amsterdam en omgeving de taskforce CACR in het leven geroepen, de Communication Alliance for a Circular Region (niet in de lijst). Deze taskforce gaat bedrijven bewust maken van de zakelijke kansen van de circulaire economie. En onderzoeker Maarten Mulder helpt bij een interdisciplinair project met Centre of Expertise UGSI omtrent jonge kledingkopers en fast fashion (nr 5). Diezelfde samenwerkingsgroep heeft voor 2021 ook een RAAK-publiek-subsidie gekregen, voor onderzoek naar structurele gedragsverandering omtrent afvalscheiding door huishoudens!

Ook zien we goed nieuws omtrent duurzaamheid en de energietransitie. Samen met hun leveranciers en logistieke dienstverleners hebben de HvA en de Universiteit van Amsterdam (UvA) de afgelopen vijf jaar gewerkt aan duurzame bevoorrading van hun panden (nr 4). Het resultaat: een aanpak voor duurzame logistiek die opgeschaald kan worden naar andere grote steden. En met impact: minder voertuigkilometers, meer elektrisch vervoer en efficiëntere ontvangst van goederen (volgende stap: 100% fossielvrij elektriciteitsverbruik in diezelfde gebouwen). Daarnaast stelde onderzoeker Rick Wolbertus in zijn promotieonderzoek dat we met veel minder laadpalen toe kunnen om klimaatdoelen voor elektrisch vervoer te halen (nr 7). ‘We kunnen veel meer auto’s per laadpaal kwijt.’

Top 10 best gelezen nieuws:

1. Stad kleurt rood op de hittekaart

2. Een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte

3. Kinderwagen wordt zeepkist

4. Aanpak duurzaam bevoorraden HvA en UvA succesvol

5. Van fast fashion naar slow fashion

6. Gezocht: oplossingen voor zero-emissie servicelogistiek via hubs

7. Aantal beoogde laadpalen in klimaatakkoord deels overbodig

8. ‘De stad als spons’ door infiltrerende bestrating

9. Onderzoek naar circulair afvalsysteem voor grof afval

10. HvA-dak proeftuin voor 10.000 m2 klimaatbestendige daken

Centre of Expertise Urban Technology

Het Centre of Expertise Urban Technology van de HvA draait om de belangrijke opgaven voor de stad, namelijk het toewerken naar circulaire, competitieve en leefbare steden. Vier thema’s staan centraal: Energietransitie, Circulaire transitie, Designing Future Cities en Connectiviteit/Mobiliteit. Als Centre of Expertise van de Faculteit Techniek fungeert Urban Technology als linking pin tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.