Online forum over opleiden van stedelijke professionals

15 jun 2022 13:13 | Urban Governance

Hoe kunnen we de transformaties van steden ondersteunen? En initiatieven en projecten ontwikkelen in de openbare ruimte die leiden tot een meer inclusieve samenleving? En hoe leiden we professionals op die dit soort innovaties in Europa kunnen stimuleren? Dit zijn de vragen die het Erasmus+ project EUREKA probeert te beantwoorden. Op 29 juni is er een online event waarin deze punten ook aan de orde komen.

European Urban Regenerators Knowledge Alliance (EUREKA) is een driejarig project dat is opgezet om een internationaal profiel en onderwijsaanbod te creëren voor het opleiden van stedelijke professionals tot urban managers. Dit door een uitwisseling van kennis en ervaring tussen internationale kennis-, cultuur- en beleidsinstellingen, docenten, studenten, onderzoekers en stedelijke professionals.

Onderzoek in vier landen

In de afgelopen anderhalf jaar is er binnen EUREKA onderzoek gedaan naar de huidige behoefte aan een opleiding over stadsvernieuwing in Europa en in het bijzonder in vier partnerlanden: Italië, Spanje, Nederland en Roemenië. Ook de HvA is partner in dit project.

Tijdens het Urban Innovation Forum worden de resultaten van het project en het opleidingsvoorstel gepresenteerd. Ook is er een rondetafelgesprek met Europese projecten, beleidsmakers en praktijkmensen die in het veld werken om hun feedback en mening te verzamelen over de beste trainingsmodellen en benaderingen op het gebied van stedelijke innovatie.

Onderwijsaanbod versterkt

De HvA biedt al enkele jaren de master Urban Management aan. Met het EUREKA project wordt het onderwijsaanbod verder versterkt en worden de mogelijkheden voor internationalisering vergroot. In het project worden de gevraagde vaardigheden van de urban manager geïdentificeerd en wordt gewerkt aan onderwijsaanbod dat inspeelt op de arbeidsmarkt in heel Europa.

Het project wordt gedragen door een consortium van kennisinstellingen, overheids- en non-profitorganisaties en een Europees netwerk van culturele centra. De Hogeschool van Amsterdam, en in het bijzonder de master Urban Management, zijn deelnemende partners.