Achter de schermen bij participatie in stedelijke ontwikkeling

Docent-onderzoeker Jelle van Aanholt start promotieonderzoek met NWO-promotiebeurs

4 feb 2022 16:00

Jelle van Aanholt ontvangt een Promotiebeurs voor leraren van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De komende vijf jaar zet hij deze beurs in voor zijn onderzoek ‘Lost in translation? Achter de schermen bij participatie in stedelijke ontwikkeling'. Van Aanholt, werkzaam als docent bij de opleiding Bestuurskunde en onderzoeker bij het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken, gaat zich richten op het interne proces in gemeenten, en hoe de inbreng van bewoners in gemeentelijke plannen is terug te zien.

Gemeenten betrekken burgers steeds vaker bij het maken van ruimtelijke plannen, maar burgers zien daar in de uiteindelijke plannen vaak weinig van terug. Dat komt mede doordat de ideeën van burgers niet altijd passen bij bestaande processen en beleidsregels van gemeenten. In zijn project onderzoekt Jelle van Aanholt hoe gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij participatie met deze spanning omgaan.

Twee participatieprocessen

Jelle van Aanholt: “Ik heb de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan naar participatie in de Amsterdamse Ontwikkelbuurten. Ik sprak veel professionals die bezig waren bewoners op uiteenlopende manieren te betrekken in ruimtelijke projecten. Zij gaven aan dat het gesprek met bewoners een uitdaging is, maar dat het vaak nog lastiger is om de uitkomsten van dat gesprek binnen de gemeentelijke organisatie een plek te geven. Zoals één ambtenaar het zei: “eigenlijk organiseer ik twee participatieprocessen: één extern - met bewoners, en één intern - met mijn collega’s.”

"Over de participatie van bewoners is al veel geschreven. Over het interne proces dat parallel loopt aan die participatie is echter nog weinig bekend, terwijl dit proces bepaalt óf, en zo ja, hóe, de inbreng van bewoners in de plannen terug te zien is. Om dit proces beter te leren begrijpen ga ik zelf een jaar voor de gemeente Amsterdam aan participatie werken. Met de kennis die ik zo opdoe wil ik ook helpen om bestuurskundestudenten voor te bereiden op een toekomstige rol als verbinder tussen bewoners en de gemeentelijke organisatie.”

Zoals één gemeenteambtenaar het verwoordde:

“eigenlijk organiseer ik twee participatieprocessen: één extern - met bewoners, en één intern - met mijn collega’s.”

NWO-promotiebeurs voor leraren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks negen miljoen euro beschikbaar voor promotietrajecten van docenten. De NWO-promotiebeurs biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Met deze beurs worden zij vijf jaar lang vrijgesteld van een deel van hun onderwijstaken om onderzoek te kunnen doen. Het doel van de beurs is docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en (hoge)scholen te versterken.

Meer weten over het onderzoek?