Nieuw bestuur voor Urban Governance and Social Innovation

6 jul 2021 10:48 | Urban Governance

Bart Drenth, Fatima Elatik, Max van Engen, en Ineke Bussemaker vormen samen met Jean Tillie als voorzitter het nieuwe bestuur van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation. Als strategische partners van binnen en buiten de HvA gaan de bestuursleden mede vormgeven aan de koers van het Centre of Expertise.

Het Centre of Expertise (CoE) heeft de opdracht om expliciet urgente vragen uit de praktijk te halen, daar kennis op te ontwikkelen samen met de praktijk en zo een bijdrage te leveren aan de stad. Urban Governance & Social Innovation richt zich daarbij op het optimaliseren en innoveren van de samenwerking tussen overheid, burgers, bedrijfsleven. De nieuwe bestuursleden gaan, onder andere vanuit hun kennis en ervaring in de praktijk, meesturen op deze doelstelling.

Bart Drenth

Bart Drenth is voorzitter van MKB Amsterdam en verbindt het CoE met het Amsterdamse bedrijfsleven. ‘Hoe concreter de vraag hoe beter! Het CoE heeft al heel veel impact op bedrijven gehad in de stad. Ik denk graag mee over hoe we de kennis nog relevanter kunnen maken voor de praktijk. Niet nog een rapport, maar echt samen aan het werk en samen leren.’

Fatima Elatik

Fatima Elatik is oud politiek bestuurder van Amsterdam Oost. Momenteel is zij ondernemer en werkzaam als Strategisch Adviseur en Coach. Fatima ziet de kans om samen meer gebruik te maken van het collectief geheugen van Amsterdam. ‘Er is al zoveel kennis en kunde in de stad. Het lijkt me mooi als we daarop kunnen voortborduren bij de aanpak van nieuwe maatschappelijke vraagstukken.’

Max van Engen

Max van Engen was de afgelopen zeven jaren Directeur Wonen bij de Gemeente Amsterdam, en begint binnenkort bij de Wibautgroep van de gemeente, als topadviseur in het sociaal, fysiek en bedrijfsvoerings-domein. Max van Engen: ‘Samenwerking in de buurt en in wijken is essentieel: daar komen allerlei urgente vraagstukken samen: op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en onze enorme bouwopgave. We hebben in eerdere projecten met het CoE geleerd dat echt multidisciplinair werken nog best lastig is. De kennis en methodieken van dit CoE helpen ons om sociale, economische en fysieke opgaves in de stad echt samen op te pakken met onderzoekers, studenten, bedrijfsleven en inwoners.’

Naast de drie bestuursleden van buiten zijn Ineke Bussemaker, Decaan van de Faculteit Business en Economie en Jean Tillie, Decaan van de Faculteit Maatschappij en Recht, vanuit de HvA al als bestuurslid benoemd. Jean Tillie vervult de rol van voorzitter van het bestuur.