Small wins strategie voor street level professionals

Hoe kan aanleg van een voetbalveldje in de buurt een rol spelen bij het oplossen van taaie vraagstukken?

26 jun 2020 08:50 | Urban Governance

Een klassieke reactie op een groot vraagstuk is het formuleren van een grote oplossing. Een afname van de leefbaarheid in aandachtswijken door de instroom mensen uit de GGZ, leidt al snel tot de roep om een ‘deltaplan’ met daarin grootschalige stedelijke vernieuwing. En de vergaande precarisering die door Corona-effecten dreigt voor mensen in kwetsbare posities, willen we het liefst ondervangen door een ‘sociaal offensief’. Maar hoe dat grand design er uit moet zien, dat leidt als snel tot lange en verlammende discussies in de planfase.

Een alternatief is een werkwijze om via een reeks van kleine stapjes een groot probleem te tackelen. Begin met het vraagstuk op te knippen in deeloplossingen en ga daarmee aan de slag. Dat geeft resultaten en houdt de energie erin. Stapje voor stapje komt zo het doel dichterbij.

Zie hier in het kort de basisgedachte achter de small wins- benadering zoals in Nederland geïntroduceerd door Katrien Termeer van de WUR. Haar ideeën maken een opmars door in de veranderkunde, maar lijken vaak sterk op benaderingen in sociaal werk (mensen stapje voor stapje vooruithelpen).

Daarom werken de lectoraten Stedelijk Sociaal Werk en Management van Cultuurverandering samen aan een leertraject over small wins., gesteund door de Amsterdamse school van de gemeente Amsterdam in het kader van de pilotreeks "Polderen met lokale kennis" .

Op basis van een literatuurstudie zijn de sterke en zwakke punten in kaart gebracht. Vervolgens zijn er met verschillende teams van street level professioanals (met name co-creatie-teams) een aantal digitale leersessies gehouden zodat deelnemers met een ‘small wins’ bril naar vraagstukken leren te kijken. Neem het vraagstuk van de instroom van mensen uit de GGZ en de grote leefbaarheidsvraagstukken die hier soms uit voortkomen.

Wat zijn dan de puzzelstukjes? Kunnen we bijvoorbeeld iets doen aan de eenzaamheid die vaak een onderliggend probleem is door buurtcirkels op te zetten. En kunnen we daarna misschien denken aan de mogelijkheid dat mensen vrijwilliger worden in een buurtcirkel of ergens anders in de buurt.

De eerste sessies met street level professionals in Oost en Nieuw West hebben tot veel positieve reacties geleid onder de deelnemers,ook omdat small wins vaak al een intuïtieve werkwijze is van veel professionals. Er werden verschillende voorbeelden besproken, zoals het aanleggen van voetbalveldjes en hoe je dit kunt zien in het kader van de small wins strategie. Met de gemeente gaan we in gesprek over een vervolg.

Team Small wins:

Lex Veldboer - Lector Stedelijk Sociaal Werk

Saskia Welschen - Onderzoeker Stedelijk Sociaal werk

Pamela Lucas - Onderzoeker Stedelijk Sociaal Werk

Eelco van Wijk - Onderzoeker Management van Cultuurverandering

Anna de Zeeuw - Programmamanager Actieve en Weerbare Stad