Hogeschool van Amsterdam

Urban Management presenteert boek "Laboratorium Amsterdam"

Werken, leren, reflecteren

27 nov 2017 09:29 | Urban Governance

Op donderdag 23 november presenteerde het speerpunt Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam het boek “Laboratorium Amsterdam: werken, leren, reflecteren”. Tijdens het jaarlijkse Urban Management congres overhandigde mede-auteur en onderzoeker Marie Morel het eerste exemplaar aan Judith den Hartogh en Mattew Eelman, twee studenten van de master Urban Management.

Fieldlab-methode
Amsterdam als laboratorium. Dat is wat de drie fieldlabs van de Hogeschool van Amsterdam en vele partners beogen. Laaggeletterdheid, schulden, leerachterstanden of extreme wateroverlast: de stad zit vol taaie vraagstukken die om nieuwe aanpakken vragen. Co-creatie en participatie van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zijn het uitgangspunt.

In de fieldlabs wordt gepoogd praktijken te veranderen met betrokkenen. Maar hoe kom je tot effectieve leeromgevingen tussen partijen? Hoe stimuleer je participatie van belanghebbenden bij complexe vragen? En hoe kun je nieuwe verhoudingen en rolverschuivingen vormgeven?

“Dit boek is een handreiking aan alle professionals die meer gebiedsgericht en integraal aan taaie stedelijke problemen willen werken" legt Marie Morel uit. "Hoe kunnen zij vorm geven aan deze transities in hun stad en in hun werkveld”

Het boek is het resultaat van de manier waarop Urban Management de afgelopen vier jaar in de stad met partners heeft gewerkt aan stedelijke opgaven. Centraal daarin staat steeds een nieuwe verhouding tussen partijen en meer experimentele manieren om vanuit belanghebbenden hier vorm aan te geven.

Urban Management is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van de HvA faculteiten Bedrijfskunde & Economie, Techniek en Maatschappij & Recht. Urban Management is partner in de aanpak van grootstedelijke uitdagingen en werkt samen met maatschappelijke instellingen, bedrijven, overheid en burgerinitiatieven en kennisinstellingen. Urban Management organiseert leertrajecten in de fieldlab-methodiek, begeleidt het opzetten van lokale fieldlabs en voert actie-onderzoek uit in een groot-stedelijke omgeving.

Het boek is vanaf nu verkrijgbaar in de boekhandel of via uitgeverij Uitgeverij THOTH Bussum online te bestellen. Het boek is o.a. geschreven door Stan Majoor (Lector Coordinatie Grootstedelijke Vraagstukken), Marie Morel (onderzoeker Urban Management), Alex Straathof (Lector Management van Cultuurverandering), Frank Suurenbroek (Lector Bouwtransformatie) & Willem van Winden (Lector Amsterdamse Kenniseconomie)

Nieuwsgierig geworden? Bekijk snel het inkijkexemplaar!