Stan Majoor benoemd tot Bijzonder Hoogleraar UvA

Leerstoel Lokale Planologische Professionals

24 apr 2024 15:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Dr. Stan Majoor, lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken, is per 1 april benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Lokale Planologische Professionals aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit zijn leerstoel wil hij theorie en praktijk beter met elkaar verbinden om oplossingen te vinden voor de ruimtelijke uitdagingen van deze tijd. ‘We willen planologische professionals in de frontlinie helpen met het oplossen van ingewikkelde puzzels'. De bijzondere leerstoel is een samenwerking tussen de UvA en de HvA.

Woningnood, de overgang naar duurzame energie, maar ook het fijn samenleven van verschillende groepen op een kleine oppervlakte: in de komende jaren krijgen steden en regio's te maken met een flinke waslijst aan ruimtelijke uitdagingen. Al deze vraagstukken, in combinatie met een complexe bestuurlijke setting op lokaal niveau, maken het werk voor lokale planologische professionals in de praktijk ingewikkeld.

Vraagstukken oplossen rondom planologie en mobiliteit ligt in handen van lokale planologische professionals. Majoor: 'Deze professionals bij de gemeente, woningcorporaties of netbeheerders zijn de focus van mijn leerstoel. Wij kunnen op abstract niveau allerlei ruimtelijke en sociale uitdagingen van deze tijd analyseren, maar uiteindelijk worden ze op lokaal niveau pas echt concreet.’

Omdat we merken dat professionals op lokaal niveau tegen veel problemen aanlopen, wil ik met deze leerstoel samen met hen werken aan oplossingen. Het is mooi om dat te doen met de gebundelde kracht en specifieke expertises van zowel de universiteit als de hogeschool.

Ingewikkelde puzzels

Een voorbeeld waarin Majoor dit duidelijk ziet gebeuren is de energietransitie. ‘Die gaat in iedere wijk, buurt en ieder bouwblok ruimtelijke impact krijgen. Dat is de plek waar bewoners en ondernemers er echt wat van merken. In die omgeving staan de lokale professionals in de frontlinie en krijgen ze te maken met ingewikkelde puzzels: in participatie met bewoners, in hun eigen organisaties en in de samenwerking tussen partijen.'

Samen met professionals werken aan oplossingen

'Omdat we merken dat professionals op lokaal niveau tegen veel problemen aanlopen, wil ik met deze leerstoel samen met hen werken aan oplossingen. Het is mooi om dat te doen met de gebundelde kracht en specifieke expertises van zowel de universiteit als de hogeschool. De universiteit leidt toekomstige planologische professionals op, dus dit is een mooie kans om ook hen vroegtijdig kennis te laten maken met deze uitdagingen op lokaal niveau, en mogelijke manieren om daarmee om te gaan.'

Over Stan Majoor

Dr. Stan Majoor is planoloog en bestuurskundige en leidt als Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam een praktijkgericht onderzoeksprogramma over bestuurlijke, sociale en ruimtelijke vraagstukken in de Amsterdamse regio. Daarnaast geeft hij onderwijs aan de Master Urban Management van de HvA en aan de Bachelor Sociale Geografie en Planologie en de Bachelor Politicologie van de UvA.