Kansrijke aanpakken voor verborgen armoede

12 sep 2023 11:30 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De laatste jaren komt steeds meer aan het licht dat er Nederlanders zijn met lage inkomens die geen gebruikmaken van alle ondersteuning vanuit de gemeente of rijksoverheid waar zij recht op hebben. Deze mensen zijn niet in beeld bij de gemeente, maar komen zonder inkomensaanvullingen vaak moeilijk rond en lopen een hoger risico op armoede en/of schulden. Gemeenten willen deze mensen in ‘verborgen armoede’ graag beter bereiken en zijn op zoek naar effectieve manieren om dat te doen. Het lectoraat Armoede Interventies onderzocht daarom, aan de hand van vier bestaande praktijken, wat succesfactoren zijn voor de aanpak van verborgen armoede.

In 2019 ging het project ‘Vindplaatsen verborgen armen: naar effectievere wegen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen’ van start. In dit project onderzoekt het lectoraat samen met 10 gemeenten (Amsterdam, Amersfoort, Almere, Hoekse waard, Kapelle, Krimpenerwaard, Lelystad, Nijmegen, Schiedam, Vlaardingen) en vijf overige partners (UvA, het Nibud, INK, Over Rood en Stichting Lezen en Schrijven) onder andere praktijken die als vindplaats kunnen fungeren voor mensen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente. Onderdeel daarvan is dat vier zeer diverse al bestaande praktijken zijn geïdentificeerd en onderzocht , te weten Datakoppeling in Amsterdam, Geldcheck033 in Amersfoort, het Zelfstandigenloket Flevoland in gemeente Almere/Lelystad en ‘Als ik later groot ben’ in gemeente Almere.

Laagdrempelig en proactief

Deze aanpakken slagen er op verschillende wijze in met mensen in contact te komen die in verborgen armoede leven. Zo koppelt de gemeente Amsterdam diverse databestanden zodat zij inwoners proactief kan benaderen over minimavoorzieningen. In gemeente Almere worden minimagezinnen op laagdrempelige manier benaderd door medewerkers van ‘Als ik later groot ben’, een initiatief dat kinderen uitnodigt een droom voor de toekomst in te leveren. Het Zelfstandigenloket Flevoland biedt op succesvolle wijze hulp, advies en ondersteuning aan ondernemers en op het platform Geldcheck in Amersfoort kunnen inwoners anoniem en zonder inkomenscheck diverse regelingen tegelijk aanvragen.

Het bereiken van mensen in verborgen armoede

Hoe deze praktijken zich inzetten om mensen in verborgen armoede te vinden, bereiken en ondersteunen staat beschreven in vier publicaties. Ook staat hierin hoe ze geïmplementeerd en gebruikt kunnen worden door andere gemeenten, om zo concreet te kunnen helpen bij het aanpakken van verborgen armoede.

Nibud onderzoek verborgen armoede

In het kader van dit project heeft het Nibud een onderzoek uitgevoerd naar verborgen armoede op de werkvloer. Deze publicatie vindt u hier .

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met: