Parkmanagement schakel voor weerbare bedrijventerreinen

Missing Link: een onderzoeksproject over de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen

6 jun 2023 15:30 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Veilige bedrijventerreinen zijn van cruciaal belang voor een gezond ondernemersklimaat. Tegelijkertijd oefenen bedrijventerreinen een grote aantrekkingskracht uit op de georganiseerde misdaad. Parkmanagement-organisaties (PMO’s) kunnen een belangrijke rol spelen in de aanpak van ondermijning, maar als relatief jonge organisaties missen ze specifieke kennis, vaardigheden en een duidelijke positie. In het onderzoeksproject Missing Link gaan PMO’s, kennisinstellingen en cruciale partners in Breda, Haarlem, IJmuiden en Utrecht onderzoeken hoe de rol van parkmanagementorganisaties voor dit doel versterkt kan worden.

Er is landelijk veel aandacht voor ondermijning en criminele inmenging: dat is het effect dat criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. Bedrijventerreinen lijken echter in de aanpak een blinde vlek, terwijl deze een grote aantrekkingskracht hebben op de georganiseerde misdaad door de aanwezigheid van belangrijke faciliteiten (fysieke ruimte en infrastructuur) en relatief beperkt toezicht.

Weerbare bedrijventerreinen

Parkmanagementorganisaties zien voor zichzelf een belangrijke taak in het weerbaar maken van bedrijventerreinen tegen criminele inmenging. Als relatief jonge organisaties missen ze alleen specifieke kennis, vaardigheden en duidelijkheid over hun rol om deze taak succesvol op te pakken. Die rol oppakken betekent dat PMO’s effectief moeten samenwerken met publieke veiligheidspartijen zoals politie, handhaving, douane en regionale/provinciale partijen als Platform Veilig Ondernemen en de provincies. In de huidige praktijk komt deze samenwerking nog moeizaam van de grond.

De samenwerking verbeteren

Het nieuwe onderzoek ‘Missing Link’ is erop gericht de samenwerking tussen parkmanagementorganisaties en publieke veiligheidspartijen te verbeteren voor een effectieve aanpak van criminele inmenging op bedrijventerreinen. In het onderzoek worden samen met partners acties ontwikkeld, direct toegepast, en vervolgens gemonitord en geëvalueerd om deze te perfectioneren.

Er wordt op gewerkt op drie niveaus. Er wordt kennis ontwikkeld en verspreid voor parkmanagementorganisatie rondom criminele inmenging. Daarnaast worden ondernemers betrokken vanuit parkmanagementorganisatie bij de aanpak van criminele inmenging. Ten derde wordt gewerkt aan het verbeteren van de samenwerkingspraktijken tussen de publieke partijen, parkmanagementorganisaties en beveiligers.

Het vergoten van weerbaarheid tegen criminele inmenging en ondermijning vraagt nieuwe kennis en competenties van veel partijen. Met dit onderzoek leveren we een bijdrage aan de specifieke rol van parkmanagementorganisaties op bedrijventerreinen, en ontwikkelen we naast kennis ook concrete tools om de samenwerking tussen veiligheidspartijen te versterken.

Julie Ferguson, Associate lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Directe toepassing in werkpraktijk en onderwijs

Met de nieuwe kennis worden tools ontwikkeld die direct in de werkpraktijk van parkmanagementorganisaties worden toegepast. Er komen trainingen en cursussen, campagnes en activeringsmethodes, nieuwe protocollen en best practices voor het versterken van de samenwerking tussen PMO’s en veiligheidspartijen. Ook wordt de opgedane kennis ingezet in het onderwijs van de drie betrokken hogescholen: de Hogeschool van Amsterdam, Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen.

Alle samenwerkende organisaties

KG Parkmanagement, BIZ Haven Ijmuiden, Parkmanagment Lage Weide, LCHM (Hazeldonk), Alpha Security, Spyke Security, U-Safe, BBN Beveiliging, Gemeente Haarlem, Gemeente IJmuiden, Gemeente Utrecht, Gemeente Breda, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Platform Veilig Ondernemen Nederland, SADC/PBH, CLOK, SKBN, Avans Hogeschool - lectoraat Ondermijning, Fontys Hogescholen - Lectoraat De Ondernemende Regio, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

Dit project wordt gefinancierd vanuit SIA met een RAAK-mkb