Kick-off bijeenkomst JUST PREPARE

15 mrt 2023 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Op 7 februari 2023 vond het eerste halfjaarlijkse Learning Lab van JUST PREPARE plaats in Nijmegen. Deze kick-off stond in het teken van kennis maken – met elkaar en met het project – om uiteindelijk een gezamenlijk beeld ontwikkelen van de dynamiek en problematiek.

Het NWO KIC onderzoek JUST PREPARE heeft een looptijd van vier jaar en ging in september 2022 van start. In het project wordt onderzocht hoe, met bewonerspraktijken en woongebieden als middelpunt, een rechtvaardige en effectieve energietransitie kan worden vormgegeven in kansarme wijken. Naast zes kennisinstellingen (UvA, RU, TUe, TU Delft, HAN en HvA) zijn er ruim 40 andere partners betrokken bij dit project waaronder gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, provincies, kennisplatforms, bewonersinitiatieven en adviesbureaus.

Alle partners waren goed vertegenwoordigd op de kick-off bijeenkomst. Tijdens dit eerste Learning Lab leerden deze verschillende partners van elkaars ervaringen, inzichten en bevindingen vanuit de verschillende hoeken van het land. Om dit mogelijk te maken heeft de Hogeschool van Amsterdam samen met de Hogeschool Arnhem/Nijmegen een programma voorbereid. Kennis- en praktijkpartners gingen in verschillende rondes in groepjes uiteen om samen toe te werken naar de droom van een rechtvaardige en effectieve energietransitie. In de laatste ronde schreven alle groepjes een ‘brief uit de toekomst’ die deze, hopelijk geslaagde, droom mooi weergaf.

Groepsfoto

Een uitgebreid verslag volgt.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met: