Amsterdamse Buurtteam Academie van start

Een nieuwe leerinstituut voor de buurtteamprofessional

23 feb 2023 15:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De Amsterdamse Buurtteam Academie (ABA) is deze week gestart met een feestelijke bijeenkomst die plaatsvond op de Hogeschool van Amsterdam. De ABA is een leerinstituut om de juiste tools te kunnen bieden aan buurtteamprofessionals. Vanuit verschillende opleidingen en lectoraten van de HvA wordt er samengewerkt met de academie.

Buurtteams Amsterdam

Amsterdam telt 34 buurtteams waar inwoners van Amsterdam terecht kunnen voor hulp en advies van maatschappelijk werkers, geldcoaches en sociaal raadslieden. In een buurtteam werken medewerkers uit de zorg en welzijn met elkaar samen. De hulp die wordt geboden is snel, dichtbij huis, gratis en gericht op het ondersteunen van eigen acties, zodat de Amsterdammer zelf de regie houdt.

Lector Stedelijk Sociaal Werk Lex Veldboer

Scholingsbehoeften

Voor alle professionals die werkzaam zijn bij de buurtteams is nu de Amsterdamse Buurtteam Academie gestart. Op uitnodiging van de opleidingen Social Work (Bachelor, Associate Degree ED en Master) en van de lectoraten in het sociaal domein werd de lancering gehouden op de Amstelcampus. Professionals van de 34 Buurtteams van Amsterdam bespraken bij deze bijeenkomst hun scholingsbehoeften op het gebied van basiskennis en specifieke kennis. Ook kwamen hun onderlinge verschillen en nieuwe kennisvragen aan bod. Dit is het startsein voor de ontwikkeling van een verdiepend en actueel leerprogramma.

Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werk aan de Hogeschool van Amsterdam: "Als onderzoekers en docenten willen we er aan bijdragen dat huidige en toekomstige professionals van buurtteams hun eigen praktijkkennis verder weten te ontwikkelen, dat ze ervaringskennis weten in te zetten en dat ze kennis hebben over de aanpakken die werken in stadsbuurten."

Kennispartnerschap

Dat de goed bezochte bijeenkomst op de HvA plaatsvond bestendigt de beoogde samenwerking tussen de buurtteams en de HvA. De Lectoraten Armoede Interventies en Stedelijk Sociaal Werk zijn samen met de opleidingen in gesprek met de buurtteams over een langdurig kennispartnerschap.