Is deze straat voorbestemd voor bewoners met problemen?

12 okt 2022 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leefbaarheid en veiligheid. Het zijn veelgebruikte termen in de praktijk van een gemeente. Ze roepen een bepaald gevoel op, maar zijn tegelijkertijd ook moeilijk beet te pakken. In dit E-magazine van Platform Stad en Wijk leest u o.a. het artikel van Ivan Nio, Saskia Welschen, Stan Majoor en Lex Veldboer.

Door de concentratie van kwetsbare huishoudens staat het samenleven in sommige buurten steeds meer onder druk. Of dit tot grote problemen leidt hangt af van de veerkracht in een buurt. Er is nog te weinig aandacht voor het dagelijks samenleven in een straat, een wooncomplex en een portiek. Dit zijn de ruimten waar buren direct met elkaar te maken hebben. Wat zijn op dit schaalniveau sociale en fysiek-ruimtelijke handvatten om harmonieus samenleven, alledaagse attentheid en onderlinge zorgzaamheid te bevorderen?

In diverse onderzoeksprojecten in Amsterdam, zoals Toegankelijkheid in divers perspectief ’ en ‘Buurtdragers in de Couperusbuurt ’, en persoonlijke communicatie, vangen we signalen op dat de concentratie van kwetsbare huishoudens in sommige straten, complexen en portieken tot moeilijkheden en vraagstukken leidt. Bijvoorbeeld als het gaat om (geluids)overlast, spanningen tussen buren, gevoelens van onveiligheid en een toenemende onverschilligheid. Die signalen komen van sociaal werkers, corporatiemedewerkers, gebiedsmakelaars en bewoners.

Ons onderzoek laat een aantal terreinen zien waarop interventies gedaan kunnen worden om de veerkracht op blokniveau te bevorderen, zowel in sociaal als fysiek-ruimtelijk opzicht.