Wanneer je uitvoerders de ruimte geeft

23 aug 2022 00:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Met subsidie vanuit het programma Vakkundig aan het werk van ZonMw deed het lectoraat Armoede Interventies in de afgelopen jaren onderzoek naar de Frontlijnbenadering, een outreachende werkwijze ontwikkeld door PPMO Frontlijn, een projectenbureau en innovatieplatform van de gemeente Rotterdam dat ongeveer vijftien jaar bestaat. Het rapport heet ‘Wanneer je uitvoerders de ruimte geeft’.

Frontlijn werkt als organisatie met coaches die zichzelf plaatsen tussen de wereld van de burger en het systeem vanuit waar ze werken: een systeem dat doorgaans sterk inzet op afgebakende kaders zoals protocollen, richtlijnen en checklists. Tussen deze leef- en systeemwereld bevindt zich de ‘frontlijn’.

Frontlijncoaches onderscheiden zich doordat ze met brede uitvoeringskaders werken. Outreachend werken kan bijvoorbeeld worden opgevat als het simpelweg verplaatsen van een gemeentelijk loket dichter naar de burger, maar het kan ook worden gezien als het actief benaderen van de burger, ongevraagd, om te kijken hoe het met hem of haar gaat.

Projecten die Frontlijn geïmplementeerd heeft zijn bijvoorbeeld vroegsignaleringsprojecten voor kwetsbare burgers met financiële problemen, Moeders van Rotterdam, Samen Leren, het Administratief Juridisch Team en de Children’s Zone. Het lectoraat Armoede Interventies vervaardigde een interventie-beschrijving van de Frontlijn-benadering voor vroegsignalering en integrale hulpverlening en onderzocht de effecten. De resultaten staan beschreven in DIT RAPPORT

Tevens verschijnt er binnenkort een handreiking onder de naam ‘Hoe implementeer en borg je interventies met brede uitvoeringskaders in het sociaal domein?’, wat gemeenten en maatschappelijke organisaties kan helpen sociale innovaties te implementeren op zo’n manier dat deze het systeem als geheel verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jodi Mak (d.j.mak@hva.nl) of Jonathan Broekhuizen (j.broekhuizen@hva.nl)