Nieuw boek: speelruimte voor identiteit

Een boek over samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming voor jongeren

27 jan 2022 17:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De coronacrisis is voor veel jongeren de zoveelste grote uitdaging die een schaduw werpt over hun toekomst. Mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zijn beperkt, terwijl jongeren contact met anderen hard nodig hebben. Bovendien zijn bestaande vormen van kansenongelijkheid de afgelopen twee jaar groter geworden. Hoe word je jezelf in een tijd waarin je letterlijk op afstand van anderen moet blijven? Hierover schreven Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot aan de Hogeschool van Amsterdam, en Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving bij Inholland, het boek Speelruimte voor identiteit.

In Speelruimte voor identiteit, dat 27 januari verscheen, laten de auteurs zien hoe jongeren zich toch positief kunnen ontwikkelen in een tijd waarin de afstand tussen verschillende groepen in de samenleving soms onoverbrugbaar lijkt. Zij portretteren zes pedagogische praktijken waarin deze uitdaging samen met jongeren wordt opgepakt.

De praktijken openen een ruimte waarin gespeeld kan worden met identiteiten. Betrokken begeleiders coachen niet alleen jongeren in hun eigen bewustwordingsproces, maar bouwen ook aan gemeenschappen en zijn belangenbehartigers. Zij werken er samen met jongeren aan om in deze tijd waarin politiek steeds vaker het verleden als kompas neemt, individuele en collectieve toekomstdromen levend te houden.

Over de auteurs

Stijn Sieckelinck (1980) is pedagoog en als lector Youth Spot jongerenwerk verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Femke Kaulingfreks (1981) is antropoloog, filosoof en als lector Jeugd en Samenleving verbonden aan Hogeschool Inholland

Podcasts

Op basis van het boek is een reeks van podcasts gemaakt over de zes pedagogische casussen over hoe je als professional kunt werken aan de veerkracht van jongeren.

Het lectoraat Youth Spot - jongerenwerk

Het jongerenwerk is een aparte werksoort die zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap. Zij heeft een grote invloed op het leven van individuele jongeren en via de jongeren op het functioneren van de samenleving als geheel.

Het lectoraat Youth Spot wil bijdragen aan de professionalisering van het grootstedelijke jongerenwerk. Het lectoraat werkt hiervoor nauw samen met partners in het werkveld en het onderwijs.

www.hva.nl/youthspot