"En toen zat ik thuis"

Ervaringen van mensen met (niet zichtbare) beperkingen tijdens de Coronamaatregelen

12 jul 2021 00:00

Het uitbreken van de Covid-19 crisis werd in het begin vooral als een medische crisis beschouwd, een noodsituatie die ‘met een mokerslag’ bestreden moest worden. Dit had grote impact op het leven van eenieder, zo ook op het leven van mensen met een beperking.

In maart 2020 gaf het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht aan ZonMw een ‘call’ uit te zetten voor het opzetten of uitvoeren van interventies of interventiestudies met mogelijk direct effect voor de volksgezondheid. In reactie daarop is door een consortium van diverse kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een voorstel voor een onderzoek naar de sociale gevolgen van de gevraagde ‘sociale afstand’ (social distancing) voor (groepen van) kwetsbare burgers ingediend. Binnen dit consortium heeft het Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam een deelonderzoek onder mensen met een (veelal onzichtbare) beperking voor zijn rekening genomen (zie ook: www.coronatijden.nl). In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten daarvan.