Het effect van financiële steun aan gezinnen in armoede

18 jun 2021 09:00 | Faculteit Maatschappij en Recht

Wat gebeurt er als je gezinnen in armoede maandelijks een toelage geeft zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat? Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam gaat dit onderzoeken.

In het onderzoek krijgen gezinnen een toelage zonder verplichtingen of tegenprestatie, zodat zij iets meer financiële armslag krijgen. Mirre Stallen, projectleider van het onderzoek van de HvA: ‘Recent onderzoek in de Verenigde staten laat zien dat het simpelweg geven van financiële steun leidt tot minder stress en minder mentale problemen bij inwoners met een laag inkomen. Ook verhoogt het de kans op het vinden van een fulltime baan. In Nederland is dit nog niet onderzocht, terwijl dit vraagstuk ook hier heel actueel is.’ Ook andere internationale studies die hebben laten zien dat het werkt: meer financiële armslag heeft een direct positief effect op álle levensterreinen. Dit wordt nu ook in de Nederlandse situatie onderzocht’.

Welzijn van het kind centraal

In het onderzoek wordt een groot aantal gezinnen benaderd voor deelname. De gezinnen ontvangen twee jaar lang een toelage en mogen zelf beslissen waar zij dit aan uitgeven. Gedurende deze periode worden de gezinsleden bevraagd naar aspecten als het mentale en fysieke welzijn, de financiële situatie en bijvoorbeeld het vertrouwen in de eigen vaardigheden. Een belangrijk aspect van dit onderzoek is dat er ook wordt gekeken wat het effect is op het welzijn van de kinderen. In hoeverre zorgt een groter budget ervoor dat een kind niet uitgesloten wordt, bijvoorbeeld omdat er wél verjaardagscadeautjes gekocht kunnen worden. Of dat er minder stress wordt ervaren in het gezin?

Financiering

De giften aan de gezinnen en het onderzoek worden betaald door een non-profit fonds dat zich inzet om uitsluiting van kwetsbare mensen te voorkomen. Om te zorgen dat inwoners na afloop niet in de problemen komen door het wegvallen van de toelage, wordt de bijdrage na afloop van het onderzoek langzaam afgebouwd. Daarnaast wordt in de laatste maanden van het onderzoek met elk gezin gewerkt aan een passend financieel toekomstplan.