Project vindplaatsen verborgen armen

20 mei 2021 00:00

De laatste jaren komt steeds meer aan het licht dat er Nederlanders zijn met lage inkomens die geen gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente of rijksoverheid, terwijl ze daar wél recht op hebben. Gemeenten zijn benieuwd naar wie deze ‘verborgen armen’ zijn. Waar vind je ze? Waarom zijn ze verborgen? En hoe kan je ze bereiken en ondersteunen? 

1 september 2020 ging onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Armoede Interventies) het driejarig onderzoek naar ‘vindplaatsen verborgen armen’ van start. Het onderzoeksteam van Armoede Interventies werkt samen met tien gemeenten, drie andere kenniscentra (UvA, Nibud en INK) en met twee samenwerkingspartners (Over Rood en Stichting Lezen en Schrijven). Het project wordt gefinancierd door NWO/ ZonMw.

Het doel van dit project is niet alleen beter te begrijpen wie deze verborgen armen zijn, maar ook om gezamenlijk werkwijzen te ontwikkelen die gemeenten kunnen helpen om verborgen armen te vinden, te bereiken en beter te ondersteunen. Deelnemers aan het consortium onderzoeken daarom welke subgroepen (werkende) armen nog niet in beeld zijn bij gemeenten, welke bestaande vindplaatsen van (verborgen) armen op grotere schaal ingezet kunnen worden, en welke nieuwe vindplaatsen opgezet en geïmplementeerd kunnen worden.

Het project is inmiddels ruim een half jaar op weg. Tijdens een werksessie in januari met alle deelnemers aan het consortium zijn bestaande vindplaatsen in alle tien gemeenten geïdentificeerd. Ook is vastgesteld welke initiatieven waarmee verborgen armen bereikt en ondersteund kunnen worden, door de gemeenten onderzocht zouden willen zien. De geselecteerde initiatieven worden inmiddels onderzocht en geëvalueerd.
Het eerste deel van dit werkpakket wordt afgerond met methodiekbeschrijvingen van geëvalueerde vindplaatsen.

De effectiviteit van de meest belovende vindplaatsen worden in het tweede deel van het werkpakket onderzocht door met bezoekers in gesprek te gaan. Wanneer heeft een vindplaats voor verborgen en werkende armen toegevoegde waarde? Sluit het aanbod aan bij hun behoeften? Wat zijn redenen om geen gebruik te maken van (andere) voorzieningen van de gemeente? En hoe beleven groepen verborgen armen hun armoede en welke strategieën ontwikkelen zij om te overleven?

Link naar de projectpagina