HvA gastheer van Affordable Living Challenge

25 apr 2024 13:38 | Kenniscentrum Techniek

Hoe realiseren we in de huidige tijd betaalbare woningen in een prettige leefomgeving? Die vraag stond centraal tijdens de Affordable Living Challenge, die van 17 tot 19 april plaatsvond bij de Hogeschool van Amsterdam. Onder leiding van de European Federation for Living zochten woningbouwcorporaties uit Berlijn, Londen, Parijs, Vlaanderen, Barcelona, Zweden, Noord-Ierland en Nederland samen naar een antwoord op deze vraag.

Doel van de driedaagse bijeenkomst was kennis uitwisselen en van elkaar leren. ‘Want veel Europese gemeenten en woningbouwcorporaties worstelen met dezelfde uitdagingen: betaalbare woningen neerzetten en tegelijkertijd zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving’, zegt lector Bouwtransformatie Frank Suurenbroek van de Hogeschool van Amsterdam.

Hij nam de deelnemers tijdens zijn openingspresentatie mee in het onderzoek van de hogeschool rond dit thema. Zo bestuderen hij en zijn collega-onderzoekers voor het project Building for Well-Being hoe ze het welzijn van stedelingen kunnen versterken nu veel wijken noodgedwongen verdichten om plek te bieden voor meer woningen.

De K-buurt in Amsterdam-Zuidoost

Case study: K-buurt

Case study tijdens het driedaagse evenement was de K-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Op deze locatie vindt een unieke samenwerking plaats tussen de bewoners (hart van de K-Buurt), gemeente en woningbouwcorporatie. Samen maken zij een stedenbouwkundig plan voor 1.250 nieuwe woningen. Hoe ziet zo’n samenwerking eruit en welke uitdagingen komen erbij kijken? Tijdens een excursie gingen de deelnemers op locatie in gesprek met de bewoners, gemeente en andere betrokkenen.

Daarna werkten de deelnemers tijdens workshops aan ideeën voor de K-buurt en haar bewoners. Ze keken in het bijzonder naar de kansen van deze verdichting en het participatieproces. Daarbij brachten ze ook de ervaringen en oplossingen samen uit hun eigen steden. ‘Daar kwam een rijke waaier aan ideeën en praktische oplossingen uit’, vertelt Suurenbroek. ‘Het was specifiek interessant om te horen hoe woningbouwcorporaties uit verschillende landen dit soort vraagstukken aanpakken en welke oplossingen zij hebben uitgeprobeerd.’

Paco Bunnik, stedenbouwkundig supervisor van de K-Buurt, nam de uitkomsten van de workshops in ontvangst en ging er samen met de deelnemers en Tjeerd Haccou van bureau Space & Matter over in gesprek.

Het bezoek aan de K-buurt

Bouwen met verschil

Uit de gesprekken en presentaties van experts en bewoners tijdens de drie dagen bleek dat ze veel van elkaar kunnen leren. ‘Bouwen en werken aan de bestaande stad is zeer complex’, vertelt Suurenbroek, ‘zeker nu bouwen nogal duur is geworden.’

Het gaat bovendien om processen die vele jaren lopen. Toch schuilen er volgens de lector juist in die langdurige processen en in het ingrijpende van ruimtelijke ontwikkelingen kansen om het verschil te maken. ‘Om jongeren een betere toekomst te bieden, bewoners samen te brengen en onze stad structureel te versterken. De samenwerking met de European Federation for Living biedt een krachtig netwerk, waardoor we sneller van elkaar kunnen leren en zo in onze Europese steden wonen toegankelijker kunnen maken.’