Minder personenauto's en meer ruimte voor logistiek

Onderzoeker Susanne Balm over de plannen van de gemeente Amsterdam voor een autoluwe binnenstad

28 jun 2022 15:36 | Afdeling Communicatie

In het nieuwe coalitieakkoord dat PvdA, GroenLinks en D66 in Amsterdam hebben gesloten staan ambities voor onder meer de arbeidsmarkt, verduurzaming en kansengelijkheid. Wat vinden onze onderzoekers van die plannen? Vandaag: projectleider City Logistiek, Susanne Balm.

De Amsterdamse plannen voor het autoluw maken van de Amsterdamse binnenstad blijven ook in het nieuwe coalitieakkoord onverminderd ambitieus. “We spreken af dat we ons inzetten om een gracht volledig parkeervrij te maken en te vergroenen. Verder gaan we in het kader van het ontlasten van kades en bruggen onderzoeken of we alleen nog vergunningshouders – bewoners en ondernemers – kunnen laten parkeren in de binnenstad,” zo schrijven de drie samenwerkende partijen.

Alleen plek voor auto’s van vergunninghouders

Susanne Balm kan zich vinden in het idee om in de openbare ruimte van de binnenstad enkel nog parkeerplek te bieden aan auto’s van vergunninghouders. “Daar hoort dan wel een goede bezoekersvergunning bij en een nog betere beschikbaarheid, betaalbaarheid en informatievoorziening voor alternatieven als Park & Ride oplossingen en deelvervoer,” zegt de onderzoeker. “Het lijkt mij een eerlijker systeem dan het alsmaar verhogen van parkeertarieven, want daarmee wordt parkeren in de binnenstad enkel toegankelijk voor de rijken.”

De binnenstad moet daarbij wel bereikbaar kunnen blijven voor leveranciers, logistiek dienstverleners en servicemonteurs vindt Balm. “Juist door het aantal parkeerplekken voor personenauto’s te verminderen, kan er meer ruimte voor logistiek gecreëerd worden. Dat is fijn, want als bezorgers en technisch dienstverleners sneller een geschikte plek vinden om te laden en lossen, verloopt het werk voor hen prettiger en sneller en met minder hinder voor de omgeving. Ook kan er ruimte aan de kades vrijgemaakt worden voor bevoorrading en afvalinzameling over water met microhubs en licht elektrisch vrachtvervoer.”

Het inzetten om één gracht volledig parkeervrij te maken en te vergroenen vindt Susanne Balm eigenlijk wat beperkt. “Liever zou ik zien dat op veel verschillende plekken in de stad geëxperimenteerd wordt met autoluwe en autovrije gebieden, zodat veel meer inwoners kunnen ervaren hoe dat is, en niet alleen de eigenaren en huurders van de betreffende grachtenpanden.”

Een gemis in het coalitieakkoord

Balm merkt nog op dat de pilot met een knip in de Weesperstraat niet expliciet genoemd wordt in het coalitieakkoord. “Ik hoop dat deze wel doorgaat. Vanuit ons onderzoek kijken we daar erg naar uit. De knip, ook als het tijdelijk is, biedt momentum om de ruimte anders te benutten - denk aan vergroening en meer speelruimte - en om duurzame oplossingen voor mobiliteit en logistiek uit te proberen en te evalueren.”

Wat bovendien opvalt is dat logistiek en bevoorrading niet genoemd worden in het akkoord. Dat verbaast Balm. “In de Logistieke Strategie die begin 2022 is vastgesteld door de gemeente Amsterdam wordt logistiek beschreven als een “noodzakelijke voorziening voor de economie en de ontwikkeling in de stad, vergelijkbaar met een nutsvoorziening”. Daar ben ik het helemaal mee eens. Logistiek had minstens een eigen paragraaf verdient in het coalitieakkoord.”