De impact van corona-lockdown op laadgedrag elektrische rijders

Een eerste analyse in het veranderde gebruik van publieke laadpunten

3 mei 2021 10:18 | Urban Technology

Met de lockdown kwam het verkeer in Nederland grotendeels tot stilstand. Elektrisch verkeer was geen uitzondering. Wat zijn de gevolgen voor het gebruik van publieke laadinfrastructuur? En op welke manier is het laadgedrag van elektrische rijders veranderd? Rick Wolbertus, onderzoeker van project Future Charging aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), schrijft over een eerste analyse in het veranderde gebruik van publieke laadpunten. 'Thuiswerken scheelde niet alleen in files, het had vooral ook positieve impact op piekbelasting op het elektriciteitsnet.'

Na de lockdown op 12 maart 2020 werd er een stuk minder gereden. Dit geldt uiteraard ook voor de elektrische auto’s. In Nederland werd ongeveer 50% minder autogereden en dat is ook terug te zien in het aantal kWh dat geladen wordt op publieke laadpalen. Opvallend is dat het gebruik van snelladers harder terugliep dan het gebruik van reguliere palen. Reguliere palen werden ongeveer de helft minder gebruikt, terwijl het gebruik van snellaadpalen (in de stad) ongeveer 80% minder werd. De referentiedatum voor deze getallen is 3 februari (1 februari valt op een zaterdag).

In de tweede figuur vergelijken we deelauto’s met reguliere gebruikers. Opvallend is dat deelauto’s gelijke tred houden met privaat gebruik in het aantal geladen kWh. Ondanks dat deze auto’s door meerdere mensen worden gebruikt, lijkt er van additionele vrees voor coronabesmetting bij deelauto’s geen sprake.

In de derde figuur is ook zichtbaar dat we er langzaam weer meer op uit gaan. Met name het aantal verschillende gebruikers kruipt langzaam weer naar het pre-coronaniveau. Eind mei vorig jaar waren er nog maar 20% minder gebruikers dan voor de lockdown. Voor de totale energie die geladen wordt, dus het aantal gereden kilometers, zien we dat dit iets achterblijft. Ten opzichte van half maart wordt er eind april al 10% meer geladen, we komen dus langzaam uit de lockdown.

Qua laadgedrag zien we ook een verandering, met name in de gemiddelde tijd dat een auto verbonden is. Voor reguliere gebruikers lag dit gemiddelde rond de 10 uur, maar in coronatijd schoot die naar 15 uur, met enkele uitschieters in het weekend. Dit was te verwachten en valt relatief mee ten opzichte van het afgenomen aantal kilometers dat wordt gereden. Bovendien is de trend naar beneden alweer ingezet. Positief is ook dat voor deelauto’s de connectietijd al bijna terug naar normaal is. Duidelijk zichtbaar is dat na een initiële piek de gemiddelde connectietijd daalde, waaruit blijkt dat elektrische rijders dus vaker op pad gaan.

Opvallend is ook dat de tijdstippen van het laden veranderd zijn sinds de lockdown. Met name de piek in de avonduren is een stuk minder geworden. Tegelijkertijd wordt er met name overdag relatief meer geladen. We gaan dus wel voor (elektrische) ritjes naar de super- of bouwmarkt, maar het woon-werk verkeer is een stuk verminderd. Bovendien is al het verkeer meer verspreid gedurende de spits. Zelfs na de versoepeling van de lockdown na 11 mei, is deze trend nog zichtbaar. De trend naar meer thuiswerken heeft dus ook een aanzienlijke (positieve) impact op de energievraag, met name tijdens de piekuren. Thuiswerken scheelt dus zowel in files als in piekbelasting op het elektriciteitsnet.

Concluderend zien we dat elektrisch vervoer even hard getroffen wordt door de coronacrisis als privaat vervoer. Opvallend is dat snelladers minder gebruikt worden dan reguliere laadpalen. Snelladen blijkt uit eerder onderzoek vaak aanvullend op regulier laden, om grotere afstanden op een dag af te leggen. De sterk gedaalde snellaadbehoefte kan duiden op duidelijk verminderde dagelijkse rij-afstand bij veel rijders zoals taxi’s. Auto’s blijven langer verbonden aan de laadpaal dan voorheen, maar minder dan verwacht zou kunnen worden. De trend naar het laadgedrag van voor de coronacrisis lijkt daarmee alweer snel ingezet.

Contact over het onderzoek:

Transitiethema Energy Transition

Project Future Charging is onderdeel van transitiethema Energy Transition van Centre of Expertise Urban Technology. Van slim laden tot duurzame opwekking van energie, databeheer en het opleiden van de ‘21st century engineer’. Onderzoek binnen dit thema betreft het ontwerpen van technische interventies, met oog op organsiatorische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en impact. Het is één van de vier onderzoeksthema’s van Centre of Expertise Urban Technology.