5 vragen over … multifunctionele buurthubs

Susanne Balm, projectleider Duurzame Stadslogistiek HvA over de meerwaarde van buurthubs

11 nov 2021 12:39 | Urban Technology

Logistiek is cruciaal voor een leefbare stad, maar moet niet leiden tot een overdaad aan auto’s en emissies. Hubs voor (ont)bundeling van goederen op buurtniveau bieden mogelijk een oplossing. Wat is de meerwaarde van zulke plekken als je er logistieke, economische en sociale functies met elkaar combineert? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) doet er in Neighborhood hubs for livable cities onderzoek naar. Vijf vragen aan onderzoeker Susanne Balm, projectleider Duurzame Stadslogistiek.

Wat is de meerwaarde van multifunctionele buurthubs?

‘Logistieke hubs maken het mogelijk goederenstromen te (ont)bundelen en met (kleine) elektrische voertuigen naar de plek van bestemming in de stad te brengen. Maar ruimte is schaars en duur, en de buurt zit misschien niet 123 te wachten op de komst van zo’n plek. In Neighborhood hubs for livable cities kijken we of een hub behalve logistieke ook sociale en economische functies kan vervullen. Dat is efficiënt ruimtegebruik en je vergroot meteen de toegevoegde waarde voor bewoners, ondernemers en andere partijen in de buurt. Daarmee vergroot je de kans op acceptatie.’

Wat voor functies kan een hub zoal vervullen?

‘Een hub kan leveranciers, logistiek dienstverleners en ontvangers van goederen helpen om efficiënt te werken. Ze kunnen bijvoorbeeld leveren zonder dat ze tussen paaltjes door moeten manoeuvreren of voor dichte deuren komen te staan. Een hub kan daarnaast extra opslagruimte bieden voor ondernemers die goederen vanuit hun winkel direct naar de klant willen versturen. En voor buurtbewoners kan zo’n plek allerlei functies vervullen, van repair-cafe voor kapotte kleding tot inleverpunt voor elektronisch afval, deelvervoer en flexwerkplek om de hoek.’

Wat merken buurtbewoners verder van zo’n hub?

‘Een multifunctionele hub draagt bij aan een efficiënt gebruik van de ruimte. Daardoor blijft er meer plek over voor bijvoorbeeld openbaar groen. Ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid gaan er op vooruit, veronderstellen we. Bestelbusjes kunnen hun goederen afleveren bij de hub en hoeven niet meer kriskras door de wijk.’

Welke elementen maken dit project uniek?

‘We kijken naar de mogelijkheden voor het combineren van sociale, logistieke en economische functies, op buurtniveau. Dat doen we aan de hand van twee cases: een stadsstraat in Amsterdam en een winkelgebied in Groningen. Wijzelf verdiepen ons, samen met BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Knowledge Mile en Bureau 8080, in de Amsterdamse case. Projectcoördinator TNO; gemeente Groningen en Bedrijvenvereniging WEST gaan aan de slag met de andere case. Door de twee cases naast elkaar te leggen krijgen we een beter idee van wat voor hub onder welke omstandigheden kansrijk is.’

Welke stappen volgen jullie in het onderzoek?

‘We zetten eerst een aantal kansrijke combinaties van gebruikers en functies op een rijtje, en schetsen een aantal business-modellen die hier bij aansluiten. Daarna formuleren we een aantal ontwerpcriteria, zoals de beschikbaarheid van een laadinfrastructuur en de breedte van toegangspoorten. Als laatste kijken we naar wat er praktisch geregeld moet worden voordat je ergens een hub kunt neerzetten. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning, het toewijzen van een laad- en losplek, en technische voorzieningen. Met de praktische kennis die we opdoen hopen we publieke en private organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling van multifunctionele hubs.’

Meer lezen