Bezoeker levert energie aan ArenA via slimme laadpaal

Nieuwe mogelijkheden voor opslag duurzame energie in batterijen elektrische auto’s

9 dec 2019 14:40 | Kenniscentrum Techniek

Elektrische auto’s van Johan Cruijff ArenA-bezoekers kunnen het stadion van stroom gaan voorzien. De eerste, bi-directionele, laadpaal die dat mogelijk maakt werd vandaag door Laurens Ivens, wethouder gemeente Amsterdam, aangesloten. In de toekomst komen in de parkeergarage onder het stadion tientallen, soortgelijke laders te staan. De ArenA onderzoekt hoe het bezoekers voor hun ‘geleende stroom’ kan belonen.

Slimme vehicle2grid (V2G)-technologie gekoppeld aan de ArenA-batterij regelt, wanneer nodig en na toestemming van de eigenaar, dat de juiste hoeveelheid energie uit de auto aan het stadion wordt geleverd. Het systeem zorgt dat de accu op tijd is opgeladen zodat bezoekers weer veilig thuis kunnen komen. De energie uit de auto’s dient als extra opslag en back-up voor de ArenA. Dit verlaagt de elektriciteitskosten van het stadion en draagt bij aan een stabieler, Nederlands energienet.

Rendabel business model

“Met dit initiatief draagt de Johan Cruijff ArenA bij aan CO2-reductie, energie-autonomie en de preventie van netinvesteringen als gevolg van piekverbruik. De combinatie van lokaal opgewekte zonne-energie, grootschalige opslag, slim laden en V2G-technologie leiden tot een levensvatbaar en rendabel business model,” aldus Bronia Jablonska, projectleider SEEV4-City aan de Hogeschool van de Amsterdam (HvA) waar dit project onderdeel van is.

Voertuigen als energiebron

Het initiatief gaat van start met veertien reguliere laadpunten en één bi-directionele laadpaaloplader op het ArenA dek. In dit door de Europese Unie gesubsidieerde systeem worden elektrische voertuigen gebruikt als innovatieve energiebron voor het stadion. Het project sluit aan op de toekomstige mobiliteitsplannen, zoals mobiliteitshubs, in Amsterdam. Accu’s van elektrische voertuigen kunnen een belangrijk rol vervullen bij de verdere verduurzaming van de energietransitie in Nederland.

SEEV4-City

Het project is het resultaat van de samenwerking tussen BAM, The Mobility House en de Johan Cruijff ArenA. Het is één van de zes pilots binnen het Interreg North Sea Region project SEEV4City, gericht op de opslag van duurzame energie in batterijen van elektrische auto’s. De HvA heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een berekeningsmethode voor het bepalen van CO2-reductie, energie-autonomie en vermeden netinvesteringen. Daarnaast zijn onderzoekers en studenten van de HvA betrokken bij de monitoring en analyse van data en een optimalisatie van het ArenA-systeem. Het project wordt tevens ondersteund door het Amsterdam Klimaat & Energiefonds en Nissan.