Hogeschool van Amsterdam

HvA start samenwerking met KLM, Schiphol en LVNL

16 feb 2018 00:00 | Faculteit Techniek

De Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam is een langjarige partner geworden van het Knowledge Development Centre (KDC) mainport Schiphol. Het thema capaciteitsmanagement staat hierin centraal. De samenwerking wordt uitgebouwd tot een Centre of Excellence, Engaging Academic Excellence in the Aviation Sector, als onderdeel van het internationale kennisnetwerk.

CAPACITEITSMANAGEMENT

Het KDC Mainport Schiphol is een sectorbrede samenwerking tussen de oprichters Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Schiphol en KLM. Het onderzoek dat de Aviation Academy gaat ontwikkelen, richt zich op de capaciteit van Schiphol in de lucht en op de grond. Met de frisse blik van studenten wordt gezocht naar innovatieve en duurzame oplossingen om vertragingen in het luchtruim te minimaliseren, de werklast van luchtverkeersleiders te verminderen en de toenemende druk op het luchtruim- en het luchthavensysteem te verlichten. Door de capaciteit op Schiphol sectorbreed te onderzoeken kunnen de mogelijkheden van het huidige systeem van de luchthaven en zijn omgeving optimaler benut worden.

BACHELOR ONDERWIJS EN LECTORAAT

Jaarlijks zullen tien afstudeerders van de Aviation Academy samen met een docent-onderzoeker op Schiphol werken aan onderzoeksopdrachten die zij krijgen van de belangrijkste stakeholders op de luchthaven. De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt in het bachelor onderwijs van de Aviation Academy en zijn onderdeel van het lectoraat Aviation Management van lector Geert Boosten.

Deze week heeft de eerste lichting van drie studenten hun onderzoek afgerond. Ze hebben een presentatie gegeven aan de betrokken partners. Michiel van Dorst, CEO van Luchtverkeersleiding Nederland: “Ik daag de studenten uit om met nieuwe oplossingen te komen voor de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Nieuwe, frisse inzichten kunnen onze prestaties in de sector verbeteren.”

Zes nieuwe afstudeerders van de Hogeschool van Amsterdam zijn inmiddels begonnen, en bouwen verder op het werk van de eerste lichting.

HET KDC MAINPORT SCHIPHOL

Stichting Knowledge & Development Centre (KDC) heeft zich tot doel gesteld waardevolle en innovatieve oplossingen te vinden voor de duurzame ontwikkeling van Schiphol. In het KDC werken de partners KLM, Schiphol en LVNL samen met universiteiten en kennisinstellingen om Schiphol te innoveren. Juist deze samenwerking met universiteiten en hogescholen krijgt via het Center of Excellence extra omvang en aandacht.

AVIATION ACADEMY

De Aviation Academy biedt de Europese luchtvaartindustrie nieuwe kennis en vaardigheden. Huidige en nieuwe generaties van luchtvaartprofessionals worden continue geconfronteerd met internationale uitdagingen binnen de luchtvaartindustrie. De basis hiervoor is gedegen onderwijs, onderzoek en een kwalitatieve verbinding met de industrie.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: Monique Heiligers, Business Development Manager Aviation Academy +31 (0)6 211 56 174