Daphne Wiersema Associate lector studentbegeleiding in het hbo

12 okt 2023 21:58 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam heeft dr. Daphne Wiersema per 1 oktober 2023 benoemd tot Associate lector Studentbegeleiding in het hbo.

Vanuit haar nieuwe positie doet Daphne onderzoek naar studentbegeleiding in het hoger onderwijs, specifiek ook op de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Studenten worden tijdens hun opleiding begeleid bij hun studievoortgang, bij het maken van loopbaankeuzes en bij hun ontwikkeling naar startbekwame professionals. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de verschillende thuis- en onderwijsachtergronden.

De HvA wil de komende jaren studentbegeleiding versterken (zie de ambities in het HvA-Instellingsplan, 2021) omdat studentbegeleiding een belangrijke voorwaarde voor studentsucces is. Ook de ontwikkeling naar meer persoonlijke leerpaden en flexibel onderwijs met meer regie voor de student is gebaat bij een goede studentbegeleiding.

Binnen het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad heeft Daphne diverse onderzoeken gedaan hoe studentbegeleiding wordt vormgegeven in de bacheloropleidingen. Welke verwachtingen hebben (aankomend) studenten van studentbegeleiding en matcht dat met de rolopvatting van docenten? Hoe kunnen opleidingen effectief invulling geven aan studentbegeleiding waardoor de student vanaf de start tot de finish goed wordt meegenomen? En – niet in de laatste plaats - hoe nemen we de professionals die daarin een sleutelrol vervullen mee op een manier die hanteerbaar is voor henzelf en voor de organisatie?

Daphne biedt met haar onderzoek zowel de opleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding als vele opleidingen van de HvA en daarbuiten handvatten om studentbegeleiding naar een hoger plan te tillen. Daar hebben onze studenten baat bij en uiteraard onze onderwijsorganisatie ook. Ik wens haar heel veel succes in haar nieuwe rol als associate lector.” Sander Nieuwland, waarnemend decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Over Daphne Wiersema

Daphne studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2009 aan diezelfde universiteit op onderzoek naar de manier waarop mensen hun mening verdedigen. In 2011 maakte Daphne de overstap naar de Hogeschool van Amsterdam en ging aan de slag als docent en later hoofddocent bij de opleiding Toegepaste Psychologie waar zij zich inzet voor de verbinding van onderzoek, onderwijs en praktijk. Samen met collega’s van diezelfde opleiding stond ze aan de wieg van de succesvolle Leergang Loopbaancoaching waaraan zij nog steeds als docent verbonden is.

Sinds 2021 is Daphne als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen en doet zij onderzoeksprojecten binnen het Centre of Expertise Urban Education. De afgelopen twee jaar deed Daphne onderzoek naar de manier waarop hogescholen werken aan het vergroten van studentenwelzijn, teamprofessionalisering op het terrein van loopbaanbegeleiding en naar de manier waarop HvA-opleidingen studentbegeleiding vormgeven. De centrale vraag is steeds hoe we zowel als HvA en als docent-begeleiders studenten het beste kunnen ondersteunen bij hun loopbaan in het hoger onderwijs, met oog voor verschillende thuis- en onderwijsachtergronden. Haar aanpak kenmerkt zich door samenwerking met en aandacht voor medewerkers en studenten in de opleidingen.

Impact praktijkonderzoek vergroten

Daphne is de vierde associate lector die bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding is gestart. Haar benoeming als associate lector binnen het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen sluit aan bij de bredere vraag van de HvA om de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten.