Wiersema start als HD bij lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen

29 jan 2021 00:00 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Daphne Wiersema start op 1 februari als Hogeschool Hoofddocent voor het HvA-brede lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad. Daphne is al geruime tijd nauw betrokken bij het thema succesvol studeren in het hbo.

Daphne, van oorsprong psychologe, is sinds 2011 hogeschool hoofddocent bij de opleiding Toegepaste Psychologie. In deze rol zette Daphne zich in voor thema’s die gaan over opgroeiende jongeren, hun toekomstbeelden, zelfbeeld en kansen. Ze ontwikkelde, met haar collega’s een succesvolle leergang Loopbaancoaching waarin deelnemers leren hoe zij een betere loopbaanbegeleiding kunnen geven aan jongeren en jongvolwassenen.

Daphne: ‘Toegankelijkheid en kansengelijkheid van ons onderwijs zijn ontzettend belangrijke thema’s van deze tijd en ik ben er trots op om vanaf 1 februari deel uit te mogen maken van het lectoraat dat deze thema’s de afgelopen jaren zo duidelijk op de kaart heeft gezet in de HvA en zeker ook daarbuiten. Ik kijk er naar uit om – in verbinding met onze opleidingen, docenten/medewerkers én studenten – het thema studentsucces verder vorm te geven.’

Het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad onderzoekt het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo van studenten met verschillende onderwijsachtergronden (mbo, havo, vwo) en thuisachtergronden (onder meer verschillen in culturele achtergrond en opleidingsniveau ouders). Daphne gaat zich in haar rol als hoofddocent richten op de onderzoekslijn studentsucces en in het bijzonder de binding van studenten met hun onderwijsomgeving .

De onderzoekslijn studentsucces is nauw verweven met de onderzoekslijn toegankelijkheid van het hbo, waar Louise Elffers zich op richt. Louise combineert sinds oktober 2020 haar werk als lector met haar rol als directeur-bestuurder van het Kenniscentrum ongelijkheid. Met de komst van Daphne is het lectoraat weer op volle sterkte.

Louise: ‘Ik ben heel blij met de komst van Daphne. Nadat we eerder al samenwerkten in ons NRO-project over de Toegankelijkheid van het hoger onderwijs, verheug ik me erop om de samenwerking nu verder uit te kunnen bouwen, ten behoeve van het bredere onderzoeksprogramma van het lectoraat.’

Meer informatie over het lectoraat vind je op de website.