Hogeschool van Amsterdam

HvA start netwerk Maakonderwijs

Aandacht voor maakonderwijs in de Week van het Maken 22-28 mei

22 mei 2017 17:08 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Hoe zorgen we voor meer maakonderwijs in Nederland? Deze vraag staat centraal in de campagne ABC van het Maken van 22-28 mei. Maakonderwijs staat in de belangstelling, omdat van kinderen meer dan ooit wordt verwacht dat ze ‘later’ over voldoende technische en digitale vaardigheden beschikken om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Lector Monique Pijls van de Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar maakonderwijs en is op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nieuwe minor Maakonderwijs

Monique Pijls gaat in de Week van het Maken op bezoek bij het HvA Makers Lab, basisschool De Gouw in Zaandam (met het project de OntdekApp), een hackathon rond de uitdagingen van zorg en ICT en Maakplaats021 bij OBA Waterlandplein. Met de bezoeken wil ze de verbindingen tussen de partners op het gebied van maakonderwijs versterken. Een aantal partners werkt nu bijvoorbeeld samen aan de nieuwe minor Maakonderwijs, die in het studiejaar 2018-2019 van start gaat. Ook zijn er samen met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten initiatieven gestart op het snijvlak van technologie en kunst. Hoe kan het dat er zoveel kunstenaars zijn die zich met technologische innovatie bezig houden en dat we dat nog nauwelijks terugzien in het onderwijs?

Onderzoek naar Maakplaats021

Maakonderwijs is een onderwijsprogramma gebaseerd op nieuwe technologie. Het gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en leert ze verantwoord en oplossingsgericht nieuwe technologie te gebruiken in een duurzame samenleving. In Maakplaats021 gaan Amsterdamse kinderen en jongeren in naschoolse programma’s aan de slag met maakonderwijs. De maakplaatsen zijn gevestigd in de verschillende bibliotheken van Amsterdam. Studenten van de HvA doen in de maakplaatsen ervaring op met maakonderwijs en Monique Pijls leidt vanuit het lectoraat Didaktiek van de Bètavakken het onderzoek naar de effectiviteit van de maakplaatsen.

Film ABC van het Maken

Monique Pijls: “De film ABC van het Maken brengt een aantal karakteristieke kenmerken van het fenomeen ‘maken’ in beeld. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld dat maken meestal niet in één keer goed gaat; mislukken hoort er helemaal bij. Het is zelfs maar de vraag of je het mislukken moet noemen. Verder is maken persoonlijk - het gaat over jou, zegt de film -, wat natuurlijk alles te maken heeft met de aandacht voor gepersonaliseerd leren in het onderwijs. En maken heeft alles van doen met het leveren van een bijdrage aan een betere wereld, met burgerschap. De didactiek van het maken heeft allerlei perspectieven: samenwerken, onderzoeken, visualiseren. In ieder geval gaat het erom datgene wat in je hoofd zit (een idee) concreet te maken.”

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Kenniskring Maakonderwijs

Vanuit het lectoraat Didactiek van de Bètavakken is een netwerk gestart van HvA-docenten en andere geïnteresseerden in maakonderwijs. We komen eens in de paar maanden bij elkaar in het HvA Makers Lab, gaan dan zelf aan de slag met maken en wisselen ondertussen plannen en ideeën met elkaar uit. Wil je meer weten of meepraten? Datum volgende bijeenkomst is op woensdag 12 juli 2017 van 9.00-11.00 uur, aanmelden via Monique Pijls, m.h.j.pijls@hva.nl.

Meer informatie