Hogeschool van Amsterdam

17-09-2014: Oratie Ruben Fukkink

Werken aan pedagogische kwaliteit

8 sep 2014 13:06 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Met evaluatie naar betere kwaliteit kinderopvang Om de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang te verbeteren is het nodig te investeren in aanpakken waarvan de effectiviteit is bewezen. Veel aandacht gaat uit naar problemen en verandering, maar nog weinig naar oplossingen en verbetering, betoogt Ruben Fukkink in zijn oratie.

Met evaluatie naar betere kwaliteit kinderopvang

Om de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang te verbeteren is het nodig te investeren in aanpakken waarvan de effectiviteit is bewezen. Veel aandacht gaat uit naar problemen en verandering, maar nog weinig naar oplossingen en verbetering, betoogt Ruben Fukkink in zijn oratie.

Recente kwaliteitspeilingen laten zien hoe het met de pedagogische kwaliteit van alle typen kinderopvang (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) in Nederland staat. Een belangrijke uitkomst van deze peilingen is dat de stimulering van de brede ontwikkeling van jonge kinderen nog onvoldoende is. Ook het aanbod van activiteiten en materiaal is gemiddeld zwak. Opvallend is dat deze resultaten gelden voor alle opvangtypen; er is relatief weinig verschil tussen de verschillende soorten opvang.

Nederlands wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de verbetering van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, biedt bruikbare handvatten, ook voor de gesignaleerde zwakkere onderdelen. Daarnaast blijkt niet elke training even effectief te zijn. In de praktijk is echter te zien dat bij de beoogde verbetering wordt ingezet op programma’s waarvan de effectiviteit niet bewezen is. Hierbij speelt evaluatie dan ook een ondergeschikte rol. Volgens Fukkink is er de laatste jaren daarom – ondanks grote investeringen in allerlei trainingen – onvoldoende kennisaccumulatie ontstaan over effectieve aanpakken.

Het gericht stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen, hun taalontwikkeling en diverse andere ontwikkelingsdomeinen vereist dat de aanpakken worden geëvalueerd volgens wetenschappelijke maatstaven. Dit onderzoek moet (verder) duidelijk maken hoe de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang effectief kan worden verbeterd door de sector zelf, met de beroepsopleiding en in de nascholing.

Dhr. prof. dr. R.G. Fukkink, bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind: Werken aan pedagogische kwaliteit.

Locatie:   Aula – Oude Lutherse kerk
Singel 411 | 1012 XM Amsterdam
Toegang vrij