Hogeschool van Amsterdam

Vol ambitie in partnerschap verder

Landelijke samenwerking met drie jaar verlengd

4 dec 2019 14:13 | AKMI

Op 27 november 2019 hebben vertegenwoordigers van dertien jongerenwerkaanbieders en twee opleidingsinstituten besloten om de samenwerking in het lectoraat Youth Spot met drie jaar te verlengen.

In partnerschap is er een ambitieuze onderzoeksagenda voor de periode 2020-2022 opgesteld.

Met dit besluit spreken partners wederom de intentie uit om via kennisontwikkeling in de driehoek van onderzoek – beroepspraktijk – onderwijs de komende drie jaar bij te dragen aan de professionalisering van het jongerenwerk. Uitgangspunten van dit partnerschap zijn Kennisdelen en Partnerschap in agendasetting, uitvoering en financiering, inclusief het onderscheid tussen Cirkel 1 & 2. Het lectoraat Youth Spot bestaat uit twee cirkels die elkaar gedeeltelijk overlappen en aanvullen. Cirkel 1: Professionalisering, praktijkontwikkeling en profilering door praktijkgericht onderzoek volgens de partnership approach. Cirkel 2: Landelijke samenwerking in onderzoek naar jongerenwerk. Met deze twee cirkels gaat Youth Spot zich de komende jaren richten op vier inhoudelijke programmalijnen: 1) Ontwikkelingsgericht werken, 2) Participatie, 3) Samen Leven en 4) Opvoedvraagstukken.

Wetenschappelijk onderzoek zal zich richten op thema’s: Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren (Hoe kan het jongerenwerk aansluiten bij en werken in de online-leefwereld van jongeren?), De rol van jongerenwerk in preventie van jeugdcriminaliteit (zoals vernieling, diefstal, afpersing, vechtpartijen, geweld, rellen, loverboys en drugshandel) en De betekenis van ervaringsdeskundigheid in jongerenwerk. Aanvullend hebben partners de ambitie om in de komende periode meer aandacht te hebben voor implementatie en bijscholen van kennis in opleidingen en werkveld. Uitvoering hiervan gebeurt onder meer via een professionele leerlijn over de pedagogische opdracht van jongerenwerkers en het schrijven van een handboek over het methodisch werken in het jongerenwerk.

Youth Spot werkt bottom-up (onder meer op basis van de ‘tacit knowledge’ van jongerenwerkers) met een open blik ten aanzien van stedelijke, landelijke en internationale ontwikkelingen in de leefwereld van jongeren, samenleving, wetenschap en beleid. De dagelijkse leiding en uitvoering wordt gedaan door medewerkers van het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met docenten, studenten en jongerenwerkers. Landelijk werkt het lectoraat samen met Combiwel, Streetcornerwork, Dock, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Dynamo, Swazoom, ROC van Amsterdam, Youth for Christ, Xtra Welzijn, Participe, ContourDeTwern (R-newt), De Schoor, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, Bindkracht10 en de Hogeschool van Amsterdam.