Terugblik Food for Thought Inspiratiesessie april 2024

De waarde van kunst in AI

21 apr 2024 21:20 | Kenniscentrum FDMCI

AI is overal en de invloed ervan op ons dagelijks leven is groot. Zo worden beelden steeds vaker gemanipuleerd, regelt AI het licht in onze huizen en beïnvloedt het onze politieke keuzes. Maar is AI ook echt in staat om creatief te zijn? Kan het tot nieuwe ideeën komen? En in hoeverre kan AI reflecteren op ethische vraagstukken? Het zijn juist deze relevante invalshoeken waar de waarde van kunst zichtbaar wordt.

De waarde van kunst in AI

In deze Food for Thought sessie werden deelnemers meegenomen in de bevindingen van een onderzoekssamenwerking tussen het lectoraat Creative Media for Social Change -onderdeel van het Kenniscentrum FDMCI- samen met Team Kallenbach plus twee studenten van de Breitner Academie.

Team Kallenbach begeleidde binnen de minor Digital Art(s) (Un)Plugged van Breitner twee groepen derdejaarsstudenten, die ieder een creatieve interventie ontwikkeld hebben om op een laagdrempelige manier een dialoog aan te wakkeren rondom 'mensgerichte digitalisering': wat is de huidige werking en rol van AI en de impact op de samenleving?

Daarnaast ging het project over het ontwikkelen van inzicht en eigenaarschap van mediagebruikers, onder wie ook ouderen, om zo gezamenlijke invulling van de maatschappelijke rol van AI te versterken. Breitner studenten Puck van der Velden en Noor Valstar vertelden tijdens deze Food for Thought over hun ervaringen, over zowel het eindresultaat als het proces; over transdisciplinaire samenwerkingen, buiten je comfort zone.

De insteek sloot aan bij de doelstellingen van project AICON waarvan Team Kallenbach project lead is. De installaties van de studenten werden geëxposeerd bij AICON Lab, onderdeel van AICON: een initiatief van de Erasmus Universiteit in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie waarin kunstenaars, wetenschappers en bewoners in gezamenlijkheid de sociale implicaties van AI onderzoeken.

Installatie AICON

Creatief onderzoek en de logica van prompting

Vervolgens begeleidden Jeroen de Vos en Maarten Groen, beiden docent-onderzoeker binnen het Kenniscentrum van de Faculteit DMCI van de HvA, ​​​​​​een interactieve sessie waarbij alle deelnemers zelf in groepjes generatieve AI en de logica van prompting konden verkennen.

Waar het normaal gesproken 'not done' is om 'te schermen' tijdens een bijeenkomst, was het nu juist de bedoeling dat per groepje een telefoon of laptop tevoorschijn werd getoverd om aan de slag te gaan met het invoeren van prompts in ChatGPT. De meest hilarische verhalen en illustraties ontstonden zo aan de hand van een ingegeven persona, opdracht en verwachte output. Diverse deelnemers deelden hun resultaten tijdens de plenaire terugkoppeling.

Jeroen en Maarten vertelden, dat in eerdere onderzoeken 'generative AI' op eenzelfde manier werd gebruikt om creatief onderzoek in te richten, waarin verhalen gezamenlijk werden geschreven. De vraag is echter: hoe goed werkt AI eigenlijk als co-auteur in creatief onderzoek? En wat gebeurt er als je samen aan zo'n proces begint? Hiermee hebben de Food for Thought deelnemers in korte tijd kunnen experimenteren.

Voor de liefhebbers is er meer achtergrondinformatie over dit onderwerp te vinden via 'The Art in Artificial: AI as Co-Creation Storytelling Device'

Op Instagram vind je een reel terug van deze Food for Thought.

Over de sprekers

Nanna Kassenaar en Annemiek Mi-Jin de Groote vormen samen Team Kallenbach: een zelfstandige organisatie die zich bezighoudt met curatie, conceptontwikkeling, procesbegeleiding van projecten op het snijvlak van kunst en samenleving.

De projecten zijn zeer uiteenlopend, variërend van onder andere muurschilderingen, publicaties en campagnes tot evenementen en tentoonstellingen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze allen een maatschappelijke relevantie hebben en het proces net zo belangrijk als het resultaat.

Participatie, transdisciplinaire samenwerking en co-creatie vormen de basis bij het vormgeven van de projecten. Team Kallenbach is project lead van AICON: een initiatief van Erasmus Universiteit om in gezamenlijkheid de sociale impact van AI te onderzoeken. AICON is een bredere samenwerking met partners als Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, gemeente Rotterdam, TU Delft en HvA.

Nanna en Annemiek verzorgden hun presentatie samen met twee studenten van de Breitner Academie uit Amsterdam-Noord: Puck van der Velden en Noor Valstar. Zij hadden hun installatie van het project meegenomen, die ze tijdens de Food for Thought toegelicht hebben.

Binnen het Kenniscentrum FDMCI is Jeroen de Vos als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Creative Media for Social Change. Daar werkt hij aan het ontwikkelen van creatief participatief onderzoek voor het weerbaar maken van burgers in een veranderend medialandschap.

Hij heeft een achtergrond in culturele antropologie en media studies en werkt de laatste jaren binnen zowel theoretisch als toegepast media onderzoek. Jeroen is tevens geaffilieerd met het Digital Methods Initiative van de Universiteit van Amsterdam.

Maarten Groen is docent-onderzoeker bij zowel het lectoraat Visual Methodologies als Responsible IT. Hij doet onderzoek naar het verzamelen en analyseren van data uit de stad vanuit verschillende perspectieven.

Zo ontwikkelt hij tools en methodes om samen met bijvoorbeeld bewoners data te verzamelen en te duiden.

Daarnaast werkt hij ook aan data-analyse projecten waarin met behulp van bijvoorbeeld beeldherkenning algoritmes grote hoeveelheden data vanuit de stad worden geanalyseerd. Maarten doceert bij HBO-ICT.

Expositie 'Queer as the Ocean'

Een tijd waarin mensen en waterecosystemen één zijn? En dat weergegeven in een fashion shoot? Dat lijkt onmogelijk ... of toch niet?

Gelijktijdig met deze Food for Thought sessie in FLOOR was de expositie 'Queer as the Ocean' daar te bezichtingen -eveneens over 'de waarde van kunst in AI'- gevisualiseerd door Carlo De Gaetano. Hij is onderzoeker bij het lectoraat Visual Methodologies van de faculteit DMCI. De afbeeldingen maakte Carlo in samenwerking met Midjourney.

Food for Thought Inspiratiesessie Juni 2024

In juni vindt de eerstvolgende Food for Thought lunchsessie plaats, van 12.00 tot 13.00 uur op de Amstelcampus. Het onderwerp van gesprek is dan 'Game-Based Learning'. Wil je graag aanschuiven, hou onze berichtgevingen dan in de gaten over de precieze datum, locatie en sprekers!