Lector Somaya Ben Allouch verkozen tot fellow bij NAE

6 nov 2023 15:27 | Kenniscentrum FDMCI

Somaya Ben Allouch, lector Digital Life aan de Hogeschool van Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, treedt toe tot de prestigieuze Netherlands Academy of Engineering (NAE). Dit nieuwe netwerk van topexperts is opgericht om de innovatiekracht te versterken ten behoeve van duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Ben Allouch wordt op 13 november officieel benoemd tijdens de feestelijke inauguratie van de eerste groep fellows in Den Haag, bij de opening van de NAE.

Innovatie is hard nodig om oplossingen te ontwikkelen voor de grootste maatschappelijke uitdagingen: van klimaatverandering en zorg voor het milieu, tot evenredige toegang tot energie, water, voedsel en gezondheidszorg voor iedereen. De nieuwe NAE is opgericht om de innovatiekracht van engineers en kennisuitwisseling te versterken rond deze grootste uitdagingen. Het netwerk verenigt een groep Nederlandse topexperts – fellows- die zich onderscheiden vanwege hun impactvolle innovatie gebaseerd op engineering, hun motivatie en hun objectieve, sector-overschrijdende en integere houding. Dit eerste jaar is Ben Allouch een van de 62 nieuw-benoemde Fellows, en samen met een andere lector de enige aangesloten expert uit het hbo.

Levens positief beïnvloeden

Somaya Ben Allouch leidt als lector de onderzoeksgroep Digital Life aan de Hogeschool van Amsterdam. “Ik kijk ernaar uit mijn expertise te delen over succesvolle ontwikkeling en integratie van digitale systemen in het dagelijks leven vanuit menselijke behoeften, vooral op het gebied van gezondheid en zorg,” aldus Ben Allouch over haar nieuwe aanstelling.

Decaan Frank Kresin van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie is trots op de benoeming van Ben Allouch en de innovatieve bijdrage die zij kan leveren aan Nederland. “Met haar onderzoek naar de inzet van technologie om gezondheid, welbevinden en zorg te verbeteren bereikt Somaya voortdurend resultaten die de levens van mensen positief beïnvloeden. Zij brengt diverse disciplines en sectoren bij elkaar en heeft een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland. Ik weet zeker dat ze een belangrijke bijdrage zal leveren aan de Netherlands Academy of Engineering.”

Voorgedragen door SIA

Regieorgaan SIA droeg lector Ben Allouch voor als kandidaat tot Follow bij NAE. Huib de Jong, interim-voorzitter van Regieorgaan SIA, licht hun reden toe: “Onze belangrijkste motivatie om Ben Allouch te nomineren is haar toonaangevende expertise op het raakvlak mens, computer en gezondheid. In haar onderzoek richt ze zich op de manier waarop digitale systemen het dagelijks leven beïnvloeden, vooral wat betreft gezondheid en welzijn. Daarnaast zien we haar rijke netwerk in de onderzoekswereld, gezondheidsorganisaties en bedrijven als zeer waardevol voor haar rol als NAE fellow.”

Erkenning NAE Fellows

NAE-Fellows worden jaarlijks gekozen en zijn afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat onderschrijven de waarde van de NAE voor Nederland, zowel nationaal als internationaal en stellen naar aanleiding van advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gezamenlijk 500.000 euro per jaar beschikbaar voor een periode van negen jaar. Tijdens deze periode zal de NAE zich verder ontplooien. Verder heeft de 4TU.Federatie (een samenwerkingsverband van de vier Technische Universiteiten van Nederland) een bedrag van 0,6 miljoen euro toegezegd om de oprichting van de NAE te realiseren. De 4TU.Federatie, het samenwerkingsverband van de vier Technische Universiteiten van Nederland, zet zich in voor versterking en bundeling van technologische kennis.