Hoe implementeer je e-Health?

Het eHealth Gebruikers Gilde stimuleert ondernemers samen te werken met ouderen, familie en verzorgenden voor een succesvolle inzet en het vermarkten van moderne ondersteunende technologie voor een gewenste cultuuromslag en zorgvernieuwing.

1 feb 2022 10:34

Het eHealth Gebruikersgilde is een meerjarig project, dat werd opgericht vanuit de wens om de barrières te slechten tussen ontwerpers van technologische zorgtoepassingen en de mensen die 'op de vloer' werken - verpleging en soms artsen. Want hoewel er in zorgtechnologie veel innovatieve oplossingen worden gevonden en ontworpen, blijft succesvolle implementatie in de praktijk van een ziekenhuis, dokterspraktijk, verpleeghuis of andere zorginstelling vaak achter. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam is de onderzoeksgroep Digital Life vier jaar lang betrokken geweest als één van de kennispartners.

WAT IS eHEALTH?

De definitie van eHealth is breed: het gaat om het inzetten van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Het online doorgeven van je bloedstollingswaarden, videocontact met de thuiszorg, een valsensor voor ouderen die nog thuis wonen: dat zijn logische voorbeelden. Het komt neer op digitale monitoring op afstand.

HOE IMPLEMENTEER JE eHEALTH?

Het Gebruikersgilde geeft inzicht in zorgtechnologie en eHealth, en stelt de vraag: hoe implementeer je eHealth? In eerste instantie richtte het project zich op de inrichting van verschillende 'Proefkamers' bij zorginstellingen: een kortdurende verblijfomgeving, waarin ouderen met zorgprofessionals en betrokkenen een palet aan eHealth-innovaties konden ervaren en deze, onder begeleiding, eigen konden maken en verbeteren.

Vanwege de dagelijkse praktijk van zorginstellingen en de coronacrisis werd besloten de Proefkamers niet in te voeren. In plaats daarvan werd door middel van interviews en werkbezoeken onderzoek gedaan, waarbij de hoofdlijn was dat het vooronderzoek dat voor eHealth-toepassingen gedaan wordt vaak lineair en eenzijdig wordt ingestoken. Er ontstaat op die manier een breuk tussen het ontwerp van de zorgtoepassing en de dagelijkse praktijk van de verpleging, waardoor deze onbruikbaar wordt.

ROUTEKAART

Daarom ontwikkelde het eHealth Gebruikersgilde een routekaart, die door zowel ondernemers als zorginstellingen gebruikt kan worden voor de succesvolle implementatie van eHealth-toepassingen.

De GezondheidFabriek zal de kennis, opgedaan in het project, borgen en duurzaam toepassen in de exploitatie van de routekaart na afloop van het project. Voor expertise op het terrein van co-creatie, technologie-acceptatiemodellen, innovatieve businessmodellen en zorginhoud kan het project bouwen op kennispartners zoals Digital Life (HvA), Ben Sajet Centrum, Waag en Big Data Value Centrum.

Via de routekaart krijgt het deelnemend MKB toegang tot klanten en markten en kan het, in samenhang met belangrijke stakeholders en technologische oplossingen, een impactvolle business case uitwerken.

Bron: Waag Technology & Society

Neem voor meer vragen contact op met de betrokken onderzoekers Saskia Robben of Michel Oey.