HvA in afwachting van nieuwe master Applied AI

In antwoord op het tekort aan AI-experts

23 dec 2021 00:00

De HvA hoopt per september 2022 een nieuwe master ‘Applied Artificial Intelligence’ te starten. Daarmee springt de hogeschool in op de sterk groeiende behoefte aan AI-experts. De nieuwe master leidt studenten op tot experts die AI kunnen toepassen, voor zowel het bedrijfsleven als publieke organisaties. Ook krijgen zij een kritisch bewustzijn mee rond AI. Deze maand beoordeelde het accreditatiepanel van de NVAO -de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie- de master positief.

Vertrouwen in de toekomst

Marie Postma, voorzitter van de accreditatiecommissie, opende haar online terugkoppeling met de woorden: ‘Deze master AAI is een studie die ík graag zou willen volgen! En anders stuur ik mijn kind naar deze opleiding!’ Zij gaf het betrokken team een groot compliment als het gaat om alle voorbereidende werkzaamheden, waarmee zij haar vertrouwen uitsprak naar de toekomst toe.

Het accreditatiepanel heeft daarmee een positief advies uitgesproken richting de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Begin maart 2022 wordt het definitieve accreditatiebesluit verwacht. Bij ‘groen licht’ start de opleiding in september datzelfde jaar.

Doorstromen tot AI expert

Sterk punt van de nieuwe opleiding, zo benadrukte het panel, is dat deze technologie verbindt aan publieke waarden. De betrokken HvA-docenten en -onderzoekers staan positief-kritisch tegenover de mogelijkheden van AI: kunstmatige intelligentie kan, maar hóeft niet altijd de oplossing te zijn voor problemen in de samenleving. Met de master beoogt de HvA dan ook kritische experts af te leveren.

Voor studenten aan de HvA en andere hogeronderwijsinstellingen bestaat straks de uitgelezen mogelijkheid om vanuit hun (technische) bachelor door te stromen naar deze master.

Een droom die uitkomt

Het enthousiasme onder alle betrokkenen spatte van het scherm af bij het horen van de evaluatie. ‘Het is als een droom die uitkomt!’ Zo verwoordde Pascal Wiggers, hoofddocent Responsible AI, zijn geluksgevoel.

Ook Saskia Robben, hoofddocent van de Learning Community AAI en onderzoeker bij het lectoraat Digital Life, was super trots: ‘Met de Learning Community vind ik het leuk om mensen uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen en dat is nu precies wat we in de master ook voorzien: niet alleen experts vanuit de algoritmes en technieken, maar ook vanuit het ontwerpen van een volledige AI-oplossing. En dat alles op een verantwoorde manier.’

Wat kun je verwachten van de nieuwe master?

De master AAI is een eenjarige fulltime opleiding voor hbo- of wo-bachelors met een technische achtergrond (HBO-ICT, Toegepaste Wiskunde of vergelijkbaar). Studenten volgen een semester een gezamenlijk programma en doen in het tweede semester een afstudeeropdracht in een van de Applied AI-labs.

Bekijk voor meer toelichting deze informatieve video.