Hogeschool van Amsterdam

Matching kennis uit onderzoek en onderwijs

De eerste product-concepten zijn in ontwikkeling

5 dec 2018 13:33 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

In het voorjaar van 2018 is op verzoek van de faculteitsraad FDMCI (FMR) de projectgroep ’Onderwijsmiddelen Kenniscentrum’ van start gegaan om de kennis uit onderwijs en onderzoek elkaar meer te laten versterken. In de nieuwsbrief FDMCI van 1 november is dit project geïntroduceerd.

Op basis van de 5 matches tussen onderzoek en onderwijs die eerder gemaakt zijn (Experience design; Virtual Storytelling; Technologie; Werkvormen; Onderzoeksmethoden en tools), zijn inmiddels 8 designsessies ingepland of al uitgevoerd. Deze sessies hebben allen als doel om de kennis van het onderzoek en onderwijs op het betreffende thema te bundelen én deze vervolgens om te zetten tot een concreet product. Dit product wordt komende semesters in tenminste één vak binnen onze faculteit ingezet. Hieronder staat per match beknopt de stand van zaken beschreven.

 • Experience design:
  • Docent-onderzoekers Anne Moes en Bernadette Schrandt (lectoraat Crossmedia) en docenten Xandra Manuputty (AMFI) en Annemieke van der Mark (CB) hebben gezamenlijk een eerste opzet gemaakt voor de ‘experience tool’. Hierbij krijgen ze hulp van ex-HvA student Denise Admiraal. De tool heeft als doel om 1) kennis over te brengen over de invloed van bepaalde elementen bij het creëren van een beleving en 2) studenten te inspireren bij het inrichten van belevingen.
 • Virtual Storytelling:
  • Docenten Katrien van Leeuwen (AMFI) en Anne Marleen Olthof (CMD) en onderzoeker Mirjam Vosmeer (lectoraat Play and Civic Media) werken samen aan het verbinden van de kennis uit Mirjam haar onderzoek naar storytelling met VR en de kennis in verschillende curricula waar het onderwerp wordt behandeld. In eerste instantie in deze kleinere setting, maar meerdere docenten hebben aangegeven hier bij betrokken te willen zijn.
 • Werkvormen:
  • Docent Marijke Smit (CB) heeft, gezamenlijk met een groepje docenten van verschillende opleidingen, een presentatie van onderzoeker Loes Bogers (lectoraat Visual Methodologies) gekregen in en over makende werkvormen. Hierbij stond centraal hoe nieuwe werkvormen,met behulp van MakersLab, studenten verder kunnen helpen. Deze manier van lesgeven kan op veel enthousiasme rekenen en wordt nu gewerkt naar een snel toepasbare vorm.
  • Aansluitend werkt Loes Bogers samen met Shirley Niemans (CMD) aan een reader vanuit de minor MakersLab over de krachten van de maakcultuur vanuit interdisciplinaire samenwerkingen. De reader zal voor verschillende opleidingen relevant zijn.
 • Technologie:
  • Onderzoeker Inte Gloerich (lectoraat Network Cultures) en docent-onderzoeker Miriam Rasch (CB en lectoraat Network Cultures) gaan samen aan de slag met het maken van een hoorcollege over Blockchain. Deze zal in elk geval gebruikt gaan worden in de minor Filosofie in een post-digitale wereld, waar Wouter Janssen coördinator van is.
 • Onderzoeksmethoden en tools:
  • Docent-onderzoekers verbonden aan de Digital Society School, CO en AMFI werken samen met lector Sabine Niederer (lectoraat Visual Methodologies) aan een handzame vorm van de methode Issue Mapping
  • Docenten van CB en HBO-ICT gaan met de coördinatoren van Data Studio (Lectoraat Urban Analytics) verkennen waar de toepassing precies gewenst is.
  • In januari zal deze sessie aangevuld worden door meer op het ontwikkelen van diensten op basis van data te focussen. Hierbij zal Citizen Data Lab als uitgangspunt genomen worden.


Voor meer informatie kun je terecht bij Wouter Groot, coördinator/onderzoeker crossmedia en business model innovatie, w.j.c.groot@hva.nl, M 06 - 21 15 69 64.