Hogeschool van Amsterdam

Interne kritische reflectie kenniscentrum FDMCI

Studenten hebben echt behoefte aan een inspirerend verhaal over praktijkgericht onderzoek.

7 nov 2018 15:34 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Op maandag 5 november vond de tussentijdse visitatie plaats van het kenniscentrum van de Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI). Een belangrijke dag waar het kenniscentrum met gezamenlijke input, gesprekspartners, en verzamelde materialen een goed beeld schetste van de ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar en de huidige stand van zaken.

De commissie onder leiding van voorzitter Guus Schreiber (VU) en secretaris Maaike Verbree waren zeer te spreken over de gastvrijheid en open karakter van alle gesprekken. De overige commissieleden waren Mir Wermut (Mediaperspectives, Blinkering en Next Nature Work), Bas Raijmakers (STBY en Design Academy Eindhoven), en Jeroen Boomgaard(Rietveld Academie en UvA).

Goud in handen

Toen in 2015 de commissie Meurs haar eindoordeel uitsprak over het kenniscentrum FDMCI, luidde de conclusie dat we ‘goud in handen hadden’. De commissie roemde de hoge kwantiteit en kwaliteit van ons onderzoek, de maatschappelijke relevantie ervan en het sterke profiel van de ‘uitstekende lectoren met een goed netwerk en internationaal aanzien’. Tegelijkertijd was er ook nog ‘werk aan de winkel’. De afgelopen drie jaar heeft het kenniscentrum FDMCI hard gewerkt om het hoge niveau van onderzoek en impact vast te houden en te versterken.

Sterke sociale cohesie

Na een dag vol gesprekken en een rondleiding naar het Makerslab gaf de commissie een terugkoppeling aan alle medewerkers en geïnteresseerden: waar het voor de commissie Meurs ontbrak aan gezamenlijk visie, benoemde voorzitter Schreiber expliciet hoe de huidige visie ondertussen met enthousiasme gedragen wordt door het management en de lectoren. ‘De kritische reflectie is bondig en helder geschreven. Daaruit blijkt de sterke sociale cohesie binnen het KC met een sterk zelf-organisatorisch vermogen.’ Volgens de commissie zijn verbinding en zichtbaarheid op bijna alle fronten belangrijke aandachtspunten voor de komende periode.

Veel dank is er voor alle medewerkers van het kenniscentrum en ieder die heeft bijdragen aan deze dag en de voorbereiding daarvan. Het evaluatierapport verwachten we binnen vier weken. Een uitgebreide terugkoppeling volgt via een medewerkersbijeenkomst voor de kerstvakantie.