Hogeschool van Amsterdam

Eerste projecten samenwerking Kenniscentrum en CO-MIC

Sinds het Kenniscentrum een actieve samenwerking is aangegaan met CO-MIC, weten steeds meer studenten hun weg te vinden naar het Kenniscentrum voor een afstudeerproject.

7 feb 2018 17:48 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Na een eerste pilot in het voorjaar van 2017, werd op 17 oktober een drukbezochte ´afstudeermarkt´ gehouden, waar onderzoekers van FDMCI hun researchprojecten (of kleinere delen daarvan) als afstudeeropdracht aanboden aan studenten die in februari gaan starten met hun afstudeeronderzoek. De eerste projecten zijn inmiddels van start gegaan: 3 van MIC-studenten en 7 van CO-studenten.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn divers en variëren van de bezoekersbeleving op Sensation, beleverservaring bij Virtual Reality-documentaires, chatbots, de knowledge mile en een community voor mantelzorgers tot de Amsterdamse energietransitie en impulsaankoopgedrag. Het complete overzicht van onderzoeksvragen vind je in onderstaande tabel. De eindpresentaties van blok 3 vinden plaats tussen 18 en 21 juni 2018.

Samenwerking

Het doel van de samenwerking is tweeledig: enerzijds krijgen gemotiveerde studenten de kans om zich met hun afstudeerproject bij een groter onderzoek aan te sluiten en anderzijds krijgen onderzoekers de mogelijkheid om een deel van hun research uit te besteden en daarmee (hopelijk) bruikbare data te verzamelen. Natuurlijk gebeurde dit al op diverse plekken binnen de afdeling, maar met dit initiatief hopen we dat meer studenten de weg naar het Kenniscentrum zullen weten te vinden. De projecten zijn op een speciale website te vinden.

Opleiding

Start

Student

Opdrachtgever

Onderwerp

CO

16/17 blok 1

Wouter Gunning

Harry van Vliet

Project Amoo/ Atelier

MIC

16/17 blok 3

Emily Golverdingen

Harry van Vliet

Wat is de toegevoegde waarde van een gepersonaliseerde aftermovie op de bezoekersbeleving van Sensation en welke aspecten moeten terugkomen in een het concept hiervan?

MIC

17/18 blok 1

Pieke Hoek

Mirjam Vosmeer

In hoeverre is er verschil in het gevoel van een meeslepende ervaring (immersion) en het gevoel van aanwezigheid (presence) bij kijkers, wanneer ze worden aangesproken in de eerste- of tweede persoon, bij een documentaire in virtual reality?

MIC

17/18 blok 3

Naomi Zwaan

Anne Moes

Impulsaankoopgedrag

CO

17/18 blok 3

Michiel Suring

Wouter Meijs

Op welke manier kan marketingcommunicatie en overheidscommunicatie bijdragen om van de 0,3% pioniers in de energietransitie in Amsterdam 1% te maken.

CO

17/18 blok 3

Rachel Bulckaen

Marije Kanis

Mantelzorgers betrekken op online community 'How We Care'

CO

17/18 blok 3

Bob Wassenaar

lectoraat

Chatbots en klantcommunicatie, lectoraat

CO

17/18 blok 3

Melissa Eshuis

Knowledge Mile

knowledge mile: comstrategie voor draagvlak vergroening/duurzaamheid wijk bij ondernemers, zie ook opmerkingen in onstage

CO

17/18 blok 3

Romy van Rheenen

lectoraat

lectoraat: social media strategie voor versterken beleving tijdens festival, zie opmerkingen in onstage

CO

17/18 blok 3

Thomas de Nieuwe

Knowledge Mile

knowledge mile: communicatiestrategie voor het activeren van studenten om deel te nemen aan duurzame initiatieven in de wijk