Hogeschool van Amsterdam

Martijn de Waal benoemd tot persoonlijk lector Play &Civic Media

16 jan 2018 15:52 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemt dr. Martijn de Waal per januari 2018 tot persoonlijk lector binnen het lectoraat Play & Civic Media. Samen met lector prof. dr. Ben Schouten gaat hij onder meer het onderzoeksprogramma van het lectoraat verder vormgeven.

In zijn nieuwe rol zal Martijn de Waal fungeren als primus inter pares van de lectoren in het faculteitsmanagementteam. Hierin volgt hij dr. Sabine Niederer op, die haar plek overdraagt om zich te richten op haar recent ingestelde lectoraat Visual Methodologies.

Play & Civic Media

Het lectoraat Play & Civic Media doet onderzoek naar en draagt bij aan onderwijs rond de thema’s play & games, virtual reality en civic media. De aanstelling van Martijn de Waal, die al als senior onderzoeker verbonden is aan het lectoraat, biedt Play & Civic Media de mogelijkheid om haar slagkracht op deze gebieden te vergroten.

Aanvullende onderzoekgebieden

De kernlector en persoonlijk lector zullen elkaar voortaan aanvullen in bestaande en nieuwe onderzoeksprojecten. Zo zal Ben Schouten, internationaal gewaardeerd onderzoeker op het gebied van design theorie en playful interaction, vanuit zijn vakgebied bijdragen aan onderzoek en onderwijs. Martijn de Waal heeft op zijn beurt in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over de rol van digitale media in de samenleving.

Persoonlijk lectorschap

De HvA is de eerste hogeschool in Nederland die persoonlijk lectoren benoemt. De positie is in het leven geroepen om getalenteerde gepromoveerde (docent)onderzoekers de kans te geven om in vijf jaar tijd toe te werken naar een vaste benoeming tot lector. Daarmee wordt enerzijds de slagkracht van het HvA praktijkgericht onderzoek versterkt en biedt het anderzijds de getalenteerde docentonderzoeker de ruimte om zich verder te professionaliseren. De persoonlijk lector wordt begeleid door een ervaren lector en krijgt goede faciliteiten om zich verder tot ontwikkelen naar een autoriteit op het eigen vakgebied.

Over Martijn de Waal

Martijn de Waal (1972) behaalde in 1998 twee masterdiploma’s voor de studies Culturele Studies - het huidige Media & Cultuur - en Film- en Televisiewetenschap (cum laude). In 2012 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep praktische filosofie op de rol van digitale media in de stedelijke cultuur en publieke ruimtes.

Sinds 2014 is De Waal bij het lectoraat Play& Civic Media werkzaam als senior onderzoeker en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het lectoraat. Zo was hij onder andere de hoofdorganisator van Design & The City, een internationale conferentie over citizen-centered design; en organiseerde hij namens het lectoraat een trainingsschool voor het EU COST netwerk Cyberparks. Ook is hij een van de auteurs van de ClickNL / NWO Agenda Smart Culture.

De Waal beschikt verder over een uitgebreid internationaal netwerk - zowel in Europees verband als daarbuiten – en wordt veelvuldig uitgenodigd als spreker op conferenties.

Nationaal wordt hij vaak gevraagd als adviseur door diverse ministeries, provincies en gemeentes. Daarnaast is hij bekend met en binnen de creatieve industrie: hij is onder andere huidig voorzitter van de commissie Digitale Cultuur bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.