Hogeschool van Amsterdam

Twee KIEM-projecten op retail

2 mei 2017 13:42 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Voor de retailtak van het lectroaat Crossmedia zijn er twee KIEM-subsidies binnengehaald (creatieve industrie): 1) Experience paskamers om fysieke winkelbeleving te optimaliseren en 2) Van passant naar klant: de rol van digitale schermen in de etalage. Het laatst genoemde project zal worden uitgevoerd binnen het Store Innovation Lab, waarbij het lectoraat Crossmedia nauw betrokken is. Beide projecten zullen in mei 2017 van start gaan en binnen een jaar worden afgerond.

Experience paskamers om fysieke winkelbeleving te optimaliseren

Technologiebedrijven Kega en Utilicht en retailer Hunkemöller hebben een vraag over ‘experience passen’ bij het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam neergelegd. Kega, Utilicht en Hunkemöller zijn bezig met het ontwikkelen van een ‘experience paskamer’, waardoor het passen van lingerie aangenamer en efficiënter moet worden voor de klant. De vraag die ze bij het lectoraat Crossmedia hebben neergelegd luidt: Is er bij klanten behoefte aan technologieën in de paskamer die het passen kunnen vergemakkelijken en verbeteren en zo ja, om welke technologieën gaat het? 

Het lectoraat, waarvan één van de onderzoekslijnen retail en winkelbeleving is, zal deze vraag gezamenlijk met partners Kega, Hunkemöller en Utilicht beantwoorden. Middels een specifieke casus (experience paskamers) zal er in kaart gebracht worden welke behoeften klanten van lingeriewinkels hebben omtrent passen, welke technologie deze behoeften kan vervullen en hoe deze de algehele winkelbeleving beïnvloedt. Tevens is een doel van deze samenwerking om te verkennen hoe dit onderzoek opgeschaald kan worden. Daarom zal er gewerkt worden aan het bouwen van een consortium bestaande uit zowel meer technologiebedrijven als andere retailers en kennispartijen, om het vraagstuk omtrent winkelbeleving tegemoet te komen.

Van passant naar klant: de rol van digitale schermen in de etalage

Dit project richt zich op het effect van digitale schermen in de etalage op het winkelbezoek. Retailers Kaas en Zo en Van Dijck Experience Store, de BIZ-vereniging van de Beethovenstraat en Stad&Co vragen zich af in hoeverre digitale schermen in de etalage invloed hebben op de bezoekersaantallen van een winkel. De praktijkvraag van dit projectvoorstel luidt: Leidt een digitaal scherm in de etalage tot meer bezoekers in de winkel en meer omzet én welke content (productfoto’s met of zonder prijsweergave) kan het beste worden weergeven op het scherm?

Het Store Innovation Lab, bestaande uit het lectoraat Crossmedia en het lectoraat Digital Commerce van de Hogeschool van Amsterdam, wil deze vraag samen met de partners beantwoorden. Middels twee field experimenten bij de twee retailers, zal onderzocht worden 1) wat voor effect een scherm in de etalage heeft en 2) welke content het beste op het scherm kan worden weergegeven (productfoto’s met of zonder prijsweergave). Tevens is ook een doel van dit project om het bestaande consortium en het onderzoek naar store entry decisions uit te breiden. Waar mogelijk zullen de consortiums van beide KIEM-projecten aan elkaar worden verbonden.