Hogeschool van Amsterdam

Nieuwe locatie voor het Digital Life Lab

Door: Christine van Spankeren – Press Pool CREATE-IT

17 sep 2015 10:25 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Op dinsdag 15 september 2015 opende het Digital Life Lab officieel de deuren van zijn nieuwe locatie in het Theo Thijssenhuis. Het lab is van de Duivendrechtse kade verhuisd naar de Amstelcampus, waar studenten, docenten en onderzoekers gezamenlijk projecten uitvoeren op het gebied van onder andere ‘digital health’.

In zijn openingsspeech benadrukte lector Ben Kröse, dat “praktijkgericht onderzoek met, bij en in bedrijven gedaan moet worden.” Het doel van Digital Life Lab is namelijk om, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kennis te ontwikkelen over digitale oplossingen voor het welzijn van burgers in een grootstedelijke omgeving. Er zijn hiervoor veel projecten opgezet in de ruim elf jaar dat het lab bestaat. Bijvoorbeeld ‘Virtual Worlds for Well-Being’, waarbij gekeken wordt naar het gebruik van virtuele werelden en sensoren voor het welzijn van de bevolking. Of ‘Care4Balance’, waarbij een ICT systeem wordt ontwikkeld dat de communicatie regelt tussen betrokkenen in de mantelzorg. Vaak werken studenten mee aan deze projecten. Zij doen een stage- of afstudeertraject binnen het Digital Life Lab, of volgen de minor ‘Intelligent Environment’ of ‘Zorgtechnologie’.

Volgens de nieuwe lab coördinator, Yanti Slaats, wil het Digital Life Lab in de toekomst zijn verbinding met het onderwijs verder verduurzamen, zodat studenten opgeleid worden in het doen van praktijkgericht onderzoek om bedrijven te kunnen helpen innoveren. Verder wil het lab dat bedrijven die praktijkgerichte onderzoeksvragen hebben in het vervolg nog beter de weg naar het lab weten te vinden.

Het Digital Life Lab is onderdeel van het Amsterdam Creative Industries Network.