Hogeschool van Amsterdam

HvA-onderzoekers naar FDG 2015

13 jul 2015 13:25 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Van 22 - 25 juni was de HvA vertegenwoordigd op de Foundations of Digital Games Conferentie (FDG 2015) in Pacific Grove, Californië. Onderzoekers bij het lectoraat Play and Civic Media, Daniël Karavolos, Stefan Leijnen, Riemer van Rozen en Anders Bouwer waren op de conferentie aanwezig om drie papers te presenteren over hun meest recente onderzoeksresultaten, uitgevoerd in het kader van het RAAK-MKB-project Geautomatiseerd Game Design.

Daniël presenteerde zijn eerste conferentie-paper, getiteld “Mixed-Initiative Design of Game Levels: Integrating Mission and Space into Level Generation” (met als co-auteurs Anders, en Rafael Bidarra van de TU Delft), over twee case studies over automatische level-generatie met Ludoscope, een tool ontworpen door Joris Dormans (ex-HvA). Hierin worden levels gegenereerd voor een dungeon quest game en een 2D platform game, en wordt geïllustreerd hoe game design op verschillende manieren ondersteund kan worden, gebruik makend van de kracht van zowel computer als menselijke ontwerper. Riemer presenteerde zijn paper, getiteld “A Pattern-Based Game Mechanics Design Assistant”, over hoe design patterns voor game mechanics kunnen worden geformaliseerd, gecombineerd, en toegepast op de wensen van een ontwerper, om interactief een game te kunnen prototypen. Stefan presenteerde zijn paper, getiteld “Generating Game Mechanics in a Model Economy: a MoneyMaker Deluxe Case Study” (met o.a. co-auteur Paul Brinkkemper van Firebrush Studios), op de workshop over Procedural Content Generation in Games (PCG 2015), die onderdeel was van, en op dezelfde locatie plaats vond als de FDG 2015 conferentie. Dit werk gaat in op de vraag hoe generatieve methoden kunnen bijdragen aan het oplossen van specifieke challenges in het ontwerp van een game over economische crises, dat op dit moment wordt ontwikkeld door Firebrush Studios.

Daarnaast presenteerde Martijn Kors (TU Eindhoven en HvA) zijn paper, getiteld "A Foundation for the Persuasive Gameplay Experience" (met co-auteurs Erik van der Spek van de TU Eindhoven en Ben Schouten, TU Eindhoven en HvA), waarin een model wordt voorgesteld dat gebruikt kan worden om systematisch games te analyseren en ontwerpen die het doel hebben om attitudes van hun gebruikers te veranderen. Alle vier de presentaties werden bijgewoond door een geïnteresseerd publiek van internationale games-onderzoekers, en het paper van Daniel Karavolos et al. kreeg zelfs een nominatie voor een best paper award!

Meer informatie over de FDG 2015 conferentie

Meer informatie over de PCG 2015 workshop