Hogeschool van Amsterdam

Workshop Urban Vitality dinsdag 26 mei

7 mei 2015 15:16 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Tijdens de WEEK VAN DE ZORGTRANSITIE wordt vanuit het HvA speerpunt Urban Vitality een workshop georganiseerd over burgerparticipatie, technologie en innovaties op het gebied van eigen regie en gezondheid.

We worden steeds ouder en als we het spreekwoord mogen geloven komt dit met gebreken. Hoewel dit laatste in vele gevallen onvermijdelijk is, kunnen we zelf ook behoorlijk wat invloed uitoefenen op hoe we ouder worden. Natuurlijk het liefst zo goed en gezond mogelijk. Maar hoe word je vitaal en goed oud?

Gezondheid en vitaliteit zijn niet alleen afhankelijk van individuele keuzes en mogelijkheden, het is ook een sociaal thema dat zich afspeelt binnen de context van een leefomgeving. Met projecten en interventies, die zich richten op het verhogen van de vitaliteit, ligt de focus daarom ook steeds vaker op het woonmilieu; een samenstelling van zowel fysieke als sociale elementen. De harde en de zachte stad.

Maar wat zijn goede leefgewoonten en hoe creëer je een gezonde omgeving? Op welke manier beïnvloedt de fysieke omgeving de vitaliteit? Verschilt ouder worden in de stad van ouder worden op het platteland? Tijdens deze bijeenkomst wisselen stadsgezichten en polderperspectieven elkaar af en gaan we op onderzoek uit!

Voor het programma zie de Week van de Zorgtransitie site van Pakhuis de Zwijger