Hogeschool van Amsterdam

Aanvraag Digital Museum Lab gehonoreerd

26 mei 2015 19:46 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

De aanvraag voor het meerjarenprogramma 'Digital Museum Lab’ is gehonoreerd. Het Mondriaan Fonds beoordeelde de aanvraag positief en heeft derhalve een bijdrage toegekend.

Het project beoogt innovatieve, digitale ontwikkelingen binnen de erfgoedsector in kaart te brengen, te testen en te evalueren, met als doel duurzame innovaties te presenteren binnen de museummuren. Deze kennis wordt aan de hand van presentaties en publicaties niet alleen gedeeld met de partners van het Digital Museum Lab maar ook uitgedragen naar een breder publiek binnen het erfgoeddomein.

Uitvoering

Het Digital Museum Lab wordt een permanente, fysieke labruimte in het Allard Pierson Museum. Voor een goede programmering zal het Digital Museum Lab gaan samenwerken met enkele actieve spelers binnen het digitaal erfgoeddomein. De inhoudelijk verantwoordelijken zijn de samenwerkende organisaties binnen het Lab: het Allard Pierson Museum, Waag Society , het Lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam en DEN (Digitaal Erfgoed Nederland).

Het Digital Museum Lab borduurt voort op kennis en ervaring die eerder al is opgedaan bij het internationaal opgezette meSch project . Sinds februari 2013 is het Allard Pierson Museum een van de twaalf partners (uit zes Europese landen) van het internationaal onderzoeksproject meSch: Material EncounterS with digital Cultural Heritage. Daarnaast vormt het onderzoekszwaartepunt van de UvA op het gebied van Erfgoed en Digitale Cultuur (UvA) een belangrijk netwerk.

Het zwaartepunt richt zich op de identificatie met cultureel erfgoed in het heden, waarbij erfgoed niet alleen opgevat moet worden in de conventionele materiële betekenis van gebouwen, kunstwerken en tradities, maar ook in de immateriële betekenis van (nationale) identiteit en gedachtegoed. De perceptie van cultureel erfgoed in het heden vindt vooral plaats door middel van digitale ontsluiting, een essentiële schakel in de disseminatie van kennis over erfgoed.

Het project heeft een doorlooptijd van 2 jaar en zal van start gaan op 1 november 2015 en eindigen op 31 oktober 2017.