Hogeschool van Amsterdam

Crowdsourcing en betere aansluiting HBO en werkveld

13 apr 2015 10:26 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Over onderwijs heeft iedereen wel een mening en ideeën hoe het beter kan. Maar kunnen we die ideeën ook omzetten in een echte verbetering van het onderwijs? Het Lectoraat Crossmedia heeft het initiatief genomen om te kijken of crowdsourcing is in te zetten om tot ideeën en realisatie van onderwijsinnovatie te komen. Maar dat doen we natuurlijk niet alleen. Het Lectoraat zoekt actief naar partners binnen en buiten de Hogeschool in zijn initiatief.

Een van deze partners is Battle of Concepts (BoC): een crowdsourcing partij, die challenges om een organisatie, product of dienst te verbeteren aan een grote 'crowd' van studenten en young professionals voorlegt. De challenge die het Lectoraat heeft voorgelegd luid:

Hoe zorgen we ervoor dat het hoger beroepsonderwijs beter aansluit op het bedrijfsleven?

We hopen uit alle inzendingen een aantal concrete verbeteringen, ideeën en best practices te halen, die we op korte termijn (binnen in 1 jaar!) kunnen doorvoeren, zodat HvA studenten al op korte termijn kunnen profiteren van een betere positie op de arbeidsmarkt.

Help mee