Hogeschool van Amsterdam

Amsterdamlezing prof. dr. ir. Ben Kröse online

Over sensoren, apps en robots. Amsterdam Kennisstad.

6 feb 2015 11:14 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Wat betekent de exponentiële toename van sensoren, apps en binnenkort robots voor onze gezondheid en welbevinden voor de zorg in de stad, voor de professionals, voor de privacy van de bewoners? Lector Ben Kröse sprak hierover tijdens de Amsterdamlezing op maandag 2 februari jl.

Tijdens de interactieve Amsterdamlezingen vertellen hoogleraren over hun vakgebied en over de rol die de stad daarin speelt. De formule is als volgt: iedere spreker houdt een lezing van maximaal een half uur. Daarna gaat de spreker een uur lang over het onderwerp in gesprek met het publiek.

Prof. dr. ir. Ben Kröse, bijzonder hoogleraar Ambient Robotics aan de Universiteit van Amsterdam en lector Digital Life aan de Hogeschool van Amsterdam.